Chính trị 16:16 27/01/2021 (0) (704)

Trách nhiệm đại biểu Hà Tĩnh với các dự thảo văn kiện Đại hội XIII.

Văn kiện Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, và sự phát triển bền vững của đất nước.Với tầm quan trọng đó, việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện được đại biểu dự Đại hội tập trung với ý thức trách niệm cao. Ghi nhận của PV Văn Chương, Thành Trọng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia thủ đô Hà Nội.


Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã giành nhiều thời gian để các đại biểu phát huy trách nhiệm, trí tuệ, thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng là báo cáo trung tâm, được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bài bản, khoa học. Trong đó công tác xây dựng Đảng với nhiều nội dung quan trọng, được thảo luận ở nhiều góc độ khác nhau, trong đó việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được chú trọng.


Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Dự thảo Báo cáo chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Hà Tĩnh, trong việc quy hoạch, xây dựng, phát triển Khu kinh tế Vũng Áng xứng tầm là khu kinh tế động lực, là cực tăng trưởng của tỉnh.

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sản phẩm trí tuệ, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định đổi mới với kế thừa và phát triển. Vì vậy, việc thảo luận, góp ý, nhằm nâng cao chất lượng các văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển bền vững của đất nước.

Theo Văn Chương- Thành Trọng/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   20
Lượt xem trong ngày:   44
Tổng lượt truy cập:   27,752,996