Chính trị 15:58 02/03/2021 (0) (369)

Hà Tĩnh được bầu tổng số 7 đại biểu Quốc hội khóa 15

Bám sát kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và tình hình thực tiễn của địa phương, Hà Tĩnh đã và đang triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử một cách bài bản, chặt chẽ, và đúng quy trình, quy định


Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử tại điểm cầu Hà Tĩnh

Đầu tháng 1/2021, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Bám sát tinh thần chỉ đạo của tỉnh, 13 Ủy ban bầu cử cấp huyện và 216 Ủy ban bầu cử cấp xã cũng đã được thành lập, đảm bảo đúng số lượng, thành phần để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử tại địa phương.

Cùng với việc ban hành các văn bản hướng dẫn và xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, hướng dẫn của Trung ương. Trong đó, tỷ lệ nữ, người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, tái cử và số dư người được giới thiệu so với số đại biểu được bầu đều đạt và cao hơn so với yêu cầu. Theo phân bổ, Hà Tĩnh được bầu tổng số 7 đại biểu Quốc hội khóa 15. Tổng số đại biểu HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 54 đại biểu.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang thực hiện việc lựa chọn và giới thiệu người ứng cử nơi công tác, tiếp nhận hồ sơ ứng cử và dự kiến số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Theo yêu cầu của Uỷ ban bầu cử tỉnh, thời gian nộp hồ sơ người ứng cử chậm nhất đến hết ngày 11/3/2021, sớm hơn 3 ngày so với luật định.

Theo Tuệ Trang/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   7
Lượt xem trong ngày:   8
Tổng lượt truy cập:   27,765,432