Chính trị 16:05 07/03/2021 (0) (571)

Hương Sơn đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Sau thành công của đại hội đảng bộ các cấp, cấp ủy, chính quyền các cấp đang tập trung bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương mình.


Là xã miền núi đời sống của người dân Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, xác định rõ các giải pháp đột phá trong thời gian tới, trong đó chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng, quan tâm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân từ bên ngoài đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại địa phương,Không riêng gì xã Sơn Lĩnh mà để hiện thực hóa mục tiêu mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã đã đề ra, Ban Chấp hành Ðảng bộ xã Sơn Tiến đã thông qua Chương trình hành động, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Ðảng bộ. Theo đó, từng đồng chí trong Ban Chấp hành Ðảng bộ được phân công phụ trách các lĩnh vực phải tập trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.


Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025, xác định: Tập trung vào tái cơ cấu nông nghiệp để phát huy tiềm năng lợi thế vườn đồi, vườn rừng đế phát triển các loại cây trồng như cam, chè, cây dược liệu, nguyên liệu gỗ rừng trồng, gắn với chăn nuôi hươu, dê và gia cầm, chú trọng liên kết để bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, gắn với cải cách hành chính, xây dựng bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào cả huyện chung tay xây dựng nông thôn mới để qúy 2, năm 2021 đạt huyện nông thôn mới. Và để các mục tiêu sớm thành hiện thực Ban thường vụ huyện ủy Hương Sơn đã xác định.


Với tinh thần quyết liệt, nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của các cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Hương Sơn, là tiền đề quan trọng để địa phương sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong quý 2 năm 2021.

 Hồng Việt – Trần Khánh/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   61
Lượt xem trong ngày:   202
Tổng lượt truy cập:   27,766,513