Chính trị 08:14 22/11/2019 (0) (262)

Triển khai các nghị quyết của Trung ương phù hợp với thực tiễn

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu tại Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Quy định 205 của Bộ Chính trị và các báo cáo của tỉnh.


Tại hội nghị, sau khi nghe quán triệt nội dung các Nghị quyết của Trung ương, Quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền; nghe báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 144 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thẩm quyền, cơ cấu, số lượng, quy trình lựa chọn nhân sự và sắp xếp cán bộ khi thực hiện sát nhập các đơn vị hành chính chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021... các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác sát nhập xã, về tổ chức đại hội điểm và đề nghị tỉnh sớm hướng dẫn cơ cấu, số lượng đại biểu, văn kiện cho đại hội Đảng sắp tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các đại biểu tập trung triển khai thực hiện. Căn cứ tình hình, tốc độ phát triển của Hà Tĩnh và của cả nước từ đó đưa ra chủ đề và chọn những mũi đột phá cho đại hội các cấp.


Các địa phương trong quá trình sát nhập xã không ban hành các chính sách riêng, nhằm tạo sự đồng bộ trong cơ chế chính sách của tỉnh. Tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt công tác sát nhập xã trong năm 2019. Các địa phương chủ động trong quy trình lựa chọn cán bộ; tập trung cao cho chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò người đứng đầu.

Trước mắt, tập trung cao nhất cho việc hoàn thiện các chỉ tiêu năm 2019, và giải quyết dứt điểm những việc còn tồn đọng về công trình dự án, về chế độ cho người nghèo, người có công; đảm bảo tình hình an ninh trật tự và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.

                      Nguyễn Tâm


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   86
Lượt xem trong ngày:   604
Tổng lượt truy cập:   27,684,366