Văn nghệ

  Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều

Kép Trà mượn Kiều để chửi Từ Đạm Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Kiều mách nước cờ Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều

Kiều mách nước cờ

09:50 22/11/2020

Truyện Kiều trong đối đáp, giao lưu Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Cử Trị dùng Kiều để vạch mặt tên gian Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Tú Xương oán Kiều Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều

Tú Xương oán Kiều

10:24 25/10/2020

Nguyễn Khuyến chấm thi thơ vịnh truyện Kiều Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Cho muôn đời hậu thế Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cho muôn đời hậu thế

12:21 11/10/2020

Gặp lại nàng Cầm Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều

Gặp lại nàng Cầm

10:01 04/10/2020

“ Nỗi niềm người tiều phu” Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Mối tình chốc đã ba năm Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Những năm tháng nơi kinh thành Huế Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Đi sứ làm thơ Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều

Đi sứ làm thơ

16:07 06/09/2020

Câu chuyện 4: “ Cõi phù sinh được mấy anh ơi” Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Câu chuyện: Thác lời trai phường nón Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   24
Lượt xem trong ngày:   93
Tổng lượt truy cập:   27,735,289