Đảng trong cuộc sống 14/11/2017

Đảng trong cuộc sống 14/11/2017
2017-11-14

Đảng trong cuộc sống < >

 1. Đảng trong cuộc sống 14/11/2017 13:45
 2. Đảng trong cuộc sống 31/10/2017 14:20
 3. Đảng trong cuộc sống 10/10/2017 14:07
 4. Đảng trong cuộc sống 26/09/2017 14:45
 5. Đảng trong cuộc sống 12/09/2017 16:19
 6. Đảng trong cuộc sống 29/08/2017 15:43

Vấn đề cùng quan tâm < >

 1. Vấn đề cùng quan tâm 15/05/2017 07:08
 2. Vấn đề cùng quan tâm 08/05/2017 10:18
 3. Vấn đề cùng quan tâm 01/05/2017 09:46
 4. Vấn đề cùng quan tâm 24/04/2017 09:52
 5. Vấn đề cùng quan tâm 17/04/2017 09:29
 6. Vấn đề cùng quan tâm 10/04/2017 10:02

An toàn giao thông < >

 1. Chuyên mục An toàn giao thông 20/11/2017 09:52
 2. Chuyên mục An toàn giao thông 13/11/2017 10:06
 3. Chuyên mục An toàn giao thông 06/11/2017 09:33
 4. Chuyên mục An toàn giao thông 30/10/2017 10:08
 5. Chuyên mục An toàn giao thông 23/10/2017 09:05
 6. Chuyên mục An toàn giao thông 16/10/2017 09:41

Nông nghiệp - Nông thôn < >

 1. Nông nghiệp Nông thôn 15/11/2017 11:46
 2. Nông nghiệp Nông thôn 08/11/2017 12:21
 3. Nông nghiệp Nông thôn 1/11/2017 12:49
 4. Nông nghiệp Nông thôn 25/10/2017 13:44
 5. Nông nghiệp Nông thôn 18/10/2017 12:13
 6. Nông nghiệp Nông thôn 11/10/2017 12:07

Công thương < >

 1. Chuyên mục Công thương 18/11/2017 07:41
 2. Chuyên mục Công thương 21/10/2017 08:08
 3. Chuyên mục Công thương 23/09/2017 06:34
 4. Chuyên mục Công thương 19/08/2017 07:58
 5. Chuyên mục Công thương 22/07/2017 07:38
 6. Chuyên mục Công thương 17/06/2017 07:22

Dân số và Phát triển < >

 1. Dân số và Phát triển 24/10/2017 14:30
 2. Dân số và Phát triển 19/09/2017 13:51
 3. Dân số và Phát triển 15/08/2017 14:49
 4. Dân số và Phát triển 18/07/2017 12:27
 5. Dân số và Phát triển 20/06/2017 13:33
 6. Dân số và Phát triển 16/05/2017 14:16

Y tế và Sức khỏe < >

 1. Y tế sức khỏe 30/10/2017 14:52
 2. Y tế sức khỏe 25/09/2017 14:52
 3. Y tế sức khỏe 28/08/2017 16:10
 4. Y tế sức khỏe 24/07/2017 13:07
 5. Y tế sức khỏe 26/06/2017 15:10
 6. Y tế sức khỏe 22/05/2017 15:14

Đất và Người Hà Tĩnh < >

 1. Đất và Người Hà Tĩnh 21/11/2017 10:38
 2. Đất và Người Hà Tĩnh 17/10/2017 10:13
 3. Đất và Người Hà Tĩnh 19/09/2017 10:16
 4. Đất và Người Hà Tĩnh 15/08/2017 10:00
 5. Đất và Người Hà Tĩnh 18/07/2017 10:12
 6. Đất và Người Hà Tĩnh 20/06/2017 09:22

Hà Tĩnh Ngày mới < >

 1. Bản Tin Hà Tĩnh Ngày Mới 22/11/2017 27:24
 2. Bản Tin Hà Tĩnh Ngày Mới 20/11/2017 27:12
 3. Bản Tin Hà Tĩnh Ngày Mới 21/11/2017 26:42
 4. Bản Tin Hà Tĩnh Ngày Mới 19/11/2017 28:47
 5. Bản Tin Hà Tĩnh Ngày Mới 18/11/2017 25:34
 6. Bản Tin Hà Tĩnh Ngày Mới 17/11/2017 27:36

Ký ức và hiện tại < >

 1. Ký ức và hiện tại ngày 12/11/2017 18:02
 2. Ký ức và hiện tại ngày 07/10/2017 19:10
 3. Ký ức và hiện tại ngày 24/09/2017 16:50
 4. Ký ức và hiện tại ngày 10/09/2017 18:37
 5. Ký ức và hiện tại ngày 27/08/2017 19:33
 6. Ký ức và hiện tại ngày 13/08/2017 18:36

Doanh nghiệp Doanh nhân < >

 1. Doanh nghiệp Doanh nhân 06/05/2017 29:20
 2. Doanh nghiệp Doanh nhân 01/04/2017 28:26
 3. Doanh nghiệp Doanh nhân 04/03/2017 29:40
 4. Doanh nghiệp Doanh nhân 04/02/2017 29:37
 5. Doanh nghiệp Doanh nhân 03/12/2016 28:09
 6. Doanh nghiệp Doanh nhân 05/11/2016 29:48

Nhân tố điển hình < >

 1. Nhân tố điển hình 24/05/2017 09:16
 2. Nhân tố điển hình 10/05/2017 10:52
 3. Nhân tố điển hình 26/04/2017 09:22
 4. Nhân tố điển hình 12/04/2017 10:00
 5. Nhân tố điển hình 29/03/2017 08:49
 6. Nhân tố điển hình 15/03/2017 09:56

Dạy hát dân ca Nghệ tĩnh < >

 1. Dạy hát dân ca Nghệ tĩnh 25/01/2017 29:02
 2. Dạy hát dân ca Nghệ tĩnh 11/01/2017 30:35
 3. Dạy hát dân ca Nghệ tĩnh 28/12/2016 29:12
 4. Dạy hát dân ca Nghệ tĩnh 14/12/2016 31:15
 5. Dạy hát dân ca Nghệ tĩnh 22/11/2016 28:40
 6. Dạy hát dân ca Nghệ tĩnh 25/10/2016 30:51

Tạp chí giáo dục < >

 1. Tạp chí giáo dục 15/11/2017 16:03
 2. Tạp chí giáo dục 01/11/2017 15:21
 3. Tạp chí giáo dục 18/10/2017 16:29
 4. Tạp chí giáo dục 04/10/2017 15:55
 5. Tạp chí giáo dục 20/09/2017 29:30
 6. Tạp chí giáo dục 16/08/2017 29:02

Không gian âm nhạc < >

 1. Không gian âm nhạc 20/11/2017 29:21
 2. Không gian âm nhạc 13/11/2017 31:19
 3. Không gian âm nhạc 06/11/2017 32:48
 4. Không gian âm nhạc 30/10/2017 29:11
 5. Không gian âm nhạc 23/10/2017 31:28
 6. Không gian âm nhạc 16/10/2017 29:21

Giai điệu quê hương < >

 1. Giai điệu quê hương 02/11/2017 19:00
 2. Giai điệu quê hương 05/10/2017 18:08
 3. Giai điệu quê hương 07/09/2017 18:34
 4. Giai điệu quê hương 03/08/2017 22:02
 5. Giai điệu quê hương 06/07/2017 18:10
 6. Giai điệu quê hương 01/06/2017 17:58

Dân ca nghệ tĩnh < >

 1. Dân ca nghệ tĩnh 11/11/2017 27:49
 2. Dân ca nghệ tĩnh 07/10/2017 26:15
 3. Dân ca nghệ tĩnh 02/09/2017 29:26
 4. Dân ca nghệ tĩnh 05/08/2017 27:34
 5. Dân ca nghệ tĩnh 08/07/2017 28:35
 6. Dân ca nghệ tĩnh 10/06/2017 29:31

Gặp gỡ đối thoại < >

 1. Gặp gỡ đối thoại 17/06/2017 27:15
 2. Gặp gỡ đối thoại 20/05/2017 28:17
 3. Gặp gỡ đối thoại 22/04/2017 28:25
 4. Gặp gỡ đối thoại 17/03/2017 28:24
 5. Gặp gỡ đối thoại 18/02/2017 26:05
 6. Gặp gỡ đối thoại 21/01/2017 27:58

Diễn đàn Văn học nghệ thuật < >

 1. Diễn đàn văn học nghệ thuật 19/10/2017 29:00
 2. Diễn đàn văn học nghệ thuật 22/09/2017 26:34
 3. Diễn đàn văn học nghệ thuật 24/08/2017 30:02
 4. Diễn đàn văn học nghệ thuật 20/07/2017 28:45
 5. Diễn đàn văn học nghệ thuật 22/06/2017 25:09
 6. Diễn đàn văn học nghệ thuật 18/05/2017 29:32

Nắng sân trường < >

 1. Nắng sân trường 21/01/2017 29:57
 2. Nắng sân trường 07/01/2017 31:49
 3. Nắng sân trường 17/12/2016 30:36
 4. Nắng sân trường 29/10/2016 31:57
 5. Nắng sân trường 15/10/2016 29:09
 6. Nắng sân trường 01/10/2016 29:49

Ca nhạc nắng sân trường < >

Người Hà Tĩnh muôn nơi < >

Câu chuyện tuần này < >

 1. Câu chuyện tuần này 19/11/2017 15:59
 2. Câu chuyện tuần này 12/11/2017 15:00
 3. Câu chuyện tuần này 05/11/2017 16:08
 4. Câu chuyện tuần này 29/10/2017 15:34
 5. Câu chuyện tuần này 22/10/2017 14:53
 6. Câu chuyện tuần này 15/10/2017 15:42

An ninh Hà Tĩnh < >

 1. An ninh Hà Tĩnh 15/11/2017 14:34
 2. An ninh Hà Tĩnh 08/11/2017 18:47
 3. An ninh Hà Tĩnh 01/11/2017 12:37
 4. An ninh Hà Tĩnh 25/10/2017 16:14
 5. An ninh Hà Tĩnh 18/10/2017 15:38
 6. An ninh Hà Tĩnh 11/10/2017 14:16

Quốc phòng toàn dân < >

 1. Quốc phòng toàn dân 09/11/2017 15:03
 2. Quốc phòng toàn dân 12/10/2017 15:28
 3. Quốc phòng toàn dân 26/10/2017 15:28
 4. Quốc phòng toàn dân 12/10/2017 15:41
 5. Quốc phòng toàn dân 28/09/2017 14:45
 6. Quốc phòng toàn dân 14/09/2017 15:34

Vì chủ quyền an ninh biển đảo < >

 1. Vì chủ quyền an ninh biển đảo 19/11/2017 14:35
 2. Vì chủ quyền an ninh biển đảo 29/10/2017 11:59
 3. Vì chủ quyền an ninh biển đảo 17/09/2017 13:59
 4. Vì chủ quyền an ninh biển đảo 20/08/2017 14:47
 5. Vì chủ quyền an ninh biển đảo 16/06/2017 15:55
 6. Vì chủ quyền an ninh biển đảo 30/05/2017 13:53

Vì chủ quyền an ninh biên giới < >

 1. Vì chủ quyền an ninh biên giới 04/11/2017 09:23
 2. Vì chủ quyền an ninh biên giới 07/10/2017 09:19
 3. Vì chủ quyền an ninh biên giới 09/09/2017 09:10
 4. Vì chủ quyền an ninh biên giới 05/08/2017 10:11
 5. Vì chủ quyền an ninh biên giới 08/07/2017 09:50
 6. Vì chủ quyền an ninh biên giới 02/06/2017 09:55

Doanh nghiệp và hội nhập < >

 1. Doanh nghiệp và hội nhập 15/11/2017 13:44
 2. Doanh nghiệp và hội nhập 01/11/2017 15:37
 3. Doanh nghiệp và hội nhập 18/10/2017 14:43
 4. Doanh nghiệp và hội nhập 04/10/2017 15:47
 5. Doanh nghiệp và hội nhập 20/09/2017 14:55
 6. Doanh nghiệp và hội nhập 07/09/2017 15:55

Theo dòng sự kiện < >

 1. Theo dòng sự kiện 26/02/2016 31:01
 2. Theo dòng sự kiện 29/01/2016 31:58
 3. Theo dòng sự kiện 15/01/2016 30:46
 4. Theo dòng sự kiện 01/01/2016 31:54
 5. Theo dòng sự kiện 18/12/2015 31:06
 6. Theo dòng sự kiện 27/11/2015 27:21

Vòng Tay Nhân Ái < >

 1. Vòng Tay Nhân Ái 16/11/2017 09:41
 2. Vòng Tay Nhân Ái 02/11/2017 07:07
 3. Vòng Tay Nhân Ái 05/10/2017 07:00
 4. Vòng Tay Nhân Ái 21/092017 06:25
 5. Vòng Tay Nhân Ái 07/092017 07:09
 6. Vòng Tay Nhân Ái 17/082017 05:17

Nông nghiệp với ứng dụng công nghệ cao < >

 1. Nông nghiệp với ứng dụng công nghệ cao 19/11/2017 14:25
 2. Nông nghiệp với ứng dụng công nghệ cao 15/10/2017 12:36
 3. Nông nghiệp với ứng dụng công nghệ cao 01/10/2017 13:16
 4. Nông nghiệp với ứng dụng công nghệ cao 17/09/2017 14:56
 5. Nông nghiệp với ứng dụng công nghệ cao 03/09/2017 11:54
 6. Nông nghiệp với ứng dụng công nghệ cao 20/08/2017 13:25

Giao lưu Nghệ thuật < >

 1. Kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga 01:01:51
 2. Bế mạc và trao giải liên hoan phát thanh và truyền hình toàn tỉnh lần thứ 21 01:09:20
 3. Vầng trăng yêu thương 01:09:27
 4. Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào 01:38:01
 5. Chung kết Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Phần 1 22:47
 6. Chung kết Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Phần 2 21:49

Ca Nhạc tổng hợp < >

 1. Bài ca dâng Đảng 26:16
 2. Thơ ngâm cảm xúc mùa xuân 28:24
 3. Thơ Xuân Diệu với mùa xuân 23:26
 4. Tình ca Chiến Sỹ 29:20
 5. Xuân mới Lộc Hà 30:04
 6. Sắc xuân 30:33

Quà tặng âm nhạc < >

 1. Quà tặng âm nhạc 17/11/2017 28:04
 2. Quà tặng âm nhạc 10/11/2017 28:24
 3. Quà tặng âm nhạc 03/11/2017 30:39
 4. Quà tặng âm nhạc 27/10/2017 30:01
 5. Quà tặng âm nhạc 20/10/2017 27:32
 6. Quà tặng âm nhạc 13/10/2017 24:53

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống < >

Phát triển Nông thôn bền vững < >

 1. Phát triển Nông thôn bền vững 16/11/2017 10:47
 2. Phát triển Nông thôn bền vững 26/10/2017 09:52
 3. Phát triển Nông thôn bền vững 28/09/2017 10:26
 4. Phát triển Nông thôn bền vững 31/08/2017 10:21
 5. Phát triển Nông thôn bền vững 27/07/2017 09:07
 6. Phát triển Nông thôn bền vững 29/06/2017 10:08

Vấn đề hôm nay < >

 1. Vấn đề hôm nay 17/11/2017 31:51
 2. Vấn đề hôm nay 27/10/2017 36:37
 3. Vấn đề hôm nay 29/09/2017 31:38
 4. Vấn đề hôm nay 15/09/2017 30:47
 5. Vấn đề hôm nay 01/09/2017 34:27
 6. Vấn đề hôm nay 18/08/2017 28:35

Bảo vệ và phát triển rừng < >

 1. Bảo vệ và phát triển rừng 02/11/2017 09:09
 2. Bảo vệ và phát triển rừng 19/10/2017 09:21
 3. Bảo vệ và phát triển rừng 05/10/2017 10:09
 4. Bảo vệ và phát triển rừng 21/09/2017 09:38
 5. Bảo vệ và phát triển rừng 07/09/2017 10:17
 6. Bảo vệ và phát triển rừng 17/08/2017 09:59

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng < >

 1. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 30/06/2016 08:55

Nhịp sống trẻ < >

 1. Nhịp sống trẻ 28/10/2017 14:38
 2. Nhịp sống trẻ 30/09/2017 15:54
 3. Nhịp sống trẻ 26/08/2017 14:17
 4. Nhịp sống trẻ 29/07/2017 15:22
 5. Nhịp sống trẻ 24/06/2017 14:53
 6. Nhịp sống trẻ 27/05/2017 14:53

Với khán giả HTTV < >

 1. Với khán giả HTTV 21/11/2017 10:57
 2. Với khán giả HTTV 14/11/2017 10:54
 3. Với khán giả HTTV 07/11/2017 09:47
 4. Với khán giả HTTV 24/10/2017 10:31
 5. Với khán giả HTTV 17/10/2017 09:55
 6. Với khán giả HTTV 03/10/2017 10:18

Non nước Hồng Lam < >

 1. Non nước Hồng Lam 20/11/2017 11:56
 2. Non nước Hồng Lam 02/10/2017 11:11
 3. Non nước Hồng Lam 18/09/2017 13:29
 4. Non nước Hồng Lam 04/09/2017 12:29
 5. Non nước Hồng Lam 21/08/2017 12:28
 6. Non nước Hồng Lam 07/08/2017 12:11

Trang Truyền hình Quân khu 4 < >

 1. Trang Truyền hình Quân khu 4 07/11/2017 13:23
 2. Trang Truyền hình Quân khu 4 03/10/2017 14:04
 3. Trang Truyền hình Quân khu 4 05/09/2017 16:06
 4. Trang Truyền hình Quân khu 4 01/08/2017 15:44
 5. Trang Truyền hình Quân khu 4 04/07/2017 15:54
 6. Trang Truyền hình Quân khu 4 06/06/2017 14:10

Xây dựng đô thị xanh < >

 1. Xây dựng Xây dựng đô thị xanh 25/06/2017 06:04
 2. Xây dựng Xây dựng đô thị xanh 11/06/2017 05:24
 3. Xây dựng Xây dựng đô thị xanh 31/12/2016 09:20
 4. Xây dựng Xây dựng đô thị xanh 25/12/2016 09:33
 5. Xây dựng Xây dựng đô thị xanh 11/12/2016 10:15
 6. Xây dựng Xây dựng đô thị xanh 18/12/2016 11:10

Văn hóa, thể thao, sự kiện và nhân vật < >

 1. Văn hóa, thể thao, sự kiện và nhân vật ngày 08/11/2017 15:23
 2. Văn hóa, thể thao, sự kiện và nhân vật ngày 25/10/2017 15:21
 3. Văn hóa, thể thao, sự kiện và nhân vật ngày 11/10/2017 13:51
 4. Văn hóa, thể thao, sự kiện và nhân vật ngày 27/09/2017 15:58
 5. Văn hóa, thể thao, sự kiện và nhân vật ngày 13/09/2017 15:04
 6. Văn hóa, thể thao, sự kiện và nhân vật ngày 23/08/2017 13:44

Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình < >

 1. Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình 09/11/2017 10:33
 2. Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình 19/10/2017 10:24
 3. Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình 05/10/2017 09:53
 4. Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình 21/09/2017 10:21
 5. Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình 07/09/2017 10:17
 6. Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình 24/08/2017 10:30

Góc nhìn thời sự < >

 1. Góc nhìn thời sự 20/11/2017 07:45
 2. Góc nhìn thời sự 13/11/2017 07:46
 3. Góc nhìn thời sự 06/11/2017 08:22
 4. Góc nhìn thời sự 30/10/2017 08:01
 5. Góc nhìn thời sự 23/10/2017 08:32
 6. Góc nhìn thời sự 16/10/2017 08:57

Tầm nhìn đô thị < >

 1. Tầm nhìn đô thị 21/11/2017 10:11
 2. Tầm nhìn đô thị 14/11/2017 08:24
 3. Tầm nhìn đô thị 07/11/2017 09:16
 4. Tầm nhìn đô thị 31/10/2017 09:45
 5. Tầm nhìn đô thị 17/10/2017 07:21
 6. Tầm nhìn đô thị 10/10/2017 09:22

Tuổi thơ tài năng < >

 1. Tuổi thơ tài năng 14/10/2017 35:06
 2. Tuổi thơ tài năng 23/09/2017 36:02
 3. Tuổi thơ tài năng 09/09/2017 32:09
 4. Tuổi thơ tài năng 26/08/2017 30:36
 5. Tuổi thơ tài năng 29/07/2017 29:39
 6. Tuổi thơ tài năng 15/07/2017 25:18