Chuyên mục

  Cải cách hành chính

Từng bước xây dựng chính quyền điện tử Cải cách hành chính
Làm gì để trở thành những công dân số? Cải cách hành chính
Chỉ số PAPI, vì sao Hà Tĩnh tăng điểm nhưng giảm bậc? Cải cách hành chính
Thấy gì từ chỉ số PCI năm 2021 của Hà Tĩnh? Cải cách hành chính
Hạ tầng số, yếu tố quan trọng của chuyển đổi số Cải cách hành chính
Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính Cải cách hành chính
Xây dựng văn hóa công vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Cải cách hành chính
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính Cải cách hành chính
Gắn chuyển đổi số với xây dựng nền hành chính hiện đại Cải cách hành chính
Lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính Cải cách hành chính
Cải thiện chỉ số Cải cách hành chính ở nhóm cuối Cải cách hành chính
Dấu ấn Cải cách hành chính năm 2021 Cải cách hành chính
Ứng dụng công nghệ thông tin, điểm sáng CCHC năm 2021 Cải cách hành chính
Vì sự hài lòng của doanh nghiệp Cải cách hành chính
“Cánh tay nối dài” thực hiện cải cách hành chính Cải cách hành chính

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,383
Tổng lượt truy cập:   41,592,937