Chuyên mục

  Cải cách hành chính và chuyển đổi số

CCHC năm 2022, bài học từ những địa phương dẫn đầu Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Hiệu quả mô hình Cải cách hành chính Công an cấp xã Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cơ quan Đảng Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Hà Tĩnh với lộ trình chuyển đổi Ipv6 Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Để không trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Định danh điện tử, sự sẵn sàng của những công dân số Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Văn hóa số - nền tảng của chuyển đổi số Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Đổi mới cơ chế một cửa - một cửa liên thông Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Động lực thúc đẩy cải cách hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Phát huy vai trò người đứng đầu trong cải cách hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Thấy gì qua chỉ số DDCI Hà Tĩnh năm 2021? Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Cải cách hành chính, kinh nghiệm từ đơn vị dẫn đầu Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Hóa đơn điện tử - bước đột phá trong cải cách hành chính thuế Cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,256
Tổng lượt truy cập:   42,217,717