Chuyên mục

  Cải cách hành chính

Đổi mới cơ chế một cửa - một cửa liên thông Cải cách hành chính
Động lực thúc đẩy cải cách hành chính Cải cách hành chính
Phát huy vai trò người đứng đầu trong cải cách hành chính Cải cách hành chính
Thấy gì qua chỉ số DDCI Hà Tĩnh năm 2021? Cải cách hành chính
Cải cách hành chính, kinh nghiệm từ đơn vị dẫn đầu Cải cách hành chính
Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Cải cách hành chính
Hóa đơn điện tử - bước đột phá trong cải cách hành chính thuế Cải cách hành chính
Từng bước xây dựng chính quyền điện tử Cải cách hành chính
Làm gì để trở thành những công dân số? Cải cách hành chính
Chỉ số PAPI, vì sao Hà Tĩnh tăng điểm nhưng giảm bậc? Cải cách hành chính
Thấy gì từ chỉ số PCI năm 2021 của Hà Tĩnh? Cải cách hành chính
Hạ tầng số, yếu tố quan trọng của chuyển đổi số Cải cách hành chính
Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính Cải cách hành chính
Xây dựng văn hóa công vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Cải cách hành chính
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính Cải cách hành chính

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,517
Tổng lượt truy cập:   41,841,970