Chuyên mục

  Cải cách hành chính và chuyển đổi số

Thấy gì từ chỉ số PCI năm 2021 của Hà Tĩnh? Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Hạ tầng số, yếu tố quan trọng của chuyển đổi số Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Xây dựng văn hóa công vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Gắn chuyển đổi số với xây dựng nền hành chính hiện đại Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Cải thiện chỉ số Cải cách hành chính ở nhóm cuối Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Dấu ấn Cải cách hành chính năm 2021 Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Ứng dụng công nghệ thông tin, điểm sáng CCHC năm 2021 Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Vì sự hài lòng của doanh nghiệp Cải cách hành chính và chuyển đổi số
“Cánh tay nối dài” thực hiện cải cách hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Khó khăn của bộ phận một cửa cấp xã Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Vì sao nhiều thiết bị phục vụ cải cách hành chính bị “ đắp chiếu?” Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Góc khuất dịch vụ công trực tuyến Cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,241
Tổng lượt truy cập:   42,044,957