Chuyên mục

  Cải cách hành chính và chuyển đổi số

Thanh toán điện tử trong thu ngân sách Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Khi sự hài lòng của người dân là thước đo Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Hương Sơn đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Đạo đức công vụ đòn bẩy cải cách hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với nhân dân Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Đổi mới trong giao tiếp giữa chính quyền với người dân Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe qua dịch vụ bưu điện Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Hạn chế tình trạng trễ hẹn trong cấp giấy chứng nhận QSDĐ Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Cải thiện chỉ số dịch vụ công trực tuyến Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Những nổ lực cải thiện xếp hạng chỉ số Par Index Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Một số bất cập trong cải cách thủ tục hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Ứng dụng công cụ hỗ trợ trong cải cách hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Nhìn lại chỉ số PCI và PAPI của Hà Tĩnh Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động y tế Cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,322
Tổng lượt truy cập:   42,045,038