Chuyên mục

  Đại biểu dân cử với cử tri

Giải pháp quản lý nào cho người tâm thần trong cộng đồng? Đại biểu dân cử với cử tri
Khi nào các xã khu vực nam Cẩm Xuyên có nước sạch sinh hoạt ? Đại biểu dân cử với cử tri
Tiếp thu ý kiến cử tri Đại biểu dân cử với cử tri

Tiếp thu ý kiến cử tri

15:59 25/06/2022

Chế độ cho người hoạt động không chuyên trách, liệu đã phù hợp? Đại biểu dân cử với cử tri
BHXH tự nguyện - động lực từ chính sách Đại biểu dân cử với cử tri
Để các nghị quyết về giáo dục đi vào cuộc sống Đại biểu dân cử với cử tri
Động lực phát triển sản phẩm OCOP Đại biểu dân cử với cử tri
Vì sao Nghị quyết 81 của HĐND tỉnh khó thực hiện? Đại biểu dân cử với cử tri
Giải quyết khiếu nại tố cáo, từ trách nhiệm đến hành động Đại biểu dân cử với cử tri
Di dời cụm công nghiệp Bắc Quý, lắng nghe tiếng nói từ cử tri Đại biểu dân cử với cử tri
Xây dựng tỉnh nông thôn mới, từ chính sách đến thực tiễn Đại biểu dân cử với cử tri
Vì sao chậm thu hồi đất rừng ở Vũ Quang ? Đại biểu dân cử với cử tri
Vì sao nhiều kiến nghị của cử tri chậm được xử lý? Đại biểu dân cử với cử tri
Cấp giấy CNQSD đất có nguồn gốc trước 1980, vì sao chậm? Đại biểu dân cử với cử tri
Niềm tin và kỳ vọng của cử tri Đại biểu dân cử với cử tri

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,408
Tổng lượt truy cập:   42,372,518