Chuyên mục

  Cải cách hành chính

Khó khăn của bộ phận một cửa cấp xã Cải cách hành chính
Vì sao nhiều thiết bị phục vụ cải cách hành chính bị “ đắp chiếu?” Cải cách hành chính
Góc khuất dịch vụ công trực tuyến Cải cách hành chính
“ 4 xin- 4 luôn”, vì nhân dân phục vụ Cải cách hành chính
Nâng cao hiệu lực thực thi công vụ Cải cách hành chính
Vũ Quang nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính Cải cách hành chính
Để dịch vụ công trực tuyến hoạt động thực chất Cải cách hành chính
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng Cải cách hành chính
Nỗ lực cải thiện chỉ số hiện đại hóa hành chính Cải cách hành chính
Dịch vụ công trực tuyến - giải pháp an toàn trong mùa dịch Cải cách hành chính
Vì sao chỉ số PAPI tăng điểm? Cải cách hành chính
Hiệu quả khám chữa bệnh từ xa Cải cách hành chính
Tự chủ tài chính ở đơn vị sự nghiệp, những vấn đề đặt ra Cải cách hành chính
Nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính Cải cách hành chính
Thấy gì từ việc nâng hạng PCI của Hà Tĩnh? Cải cách hành chính

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,101
Tổng lượt truy cập:   40,990,599