Chuyên đề

  Quốc phòng toàn dân

Ghi nhận từ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Kỳ Anh Quốc phòng toàn dân
Ghi nhận từ hội thi “ Doanh trại chính qui, xanh - sạch - đẹp” Quốc phòng toàn dân
Chủ động phối hợp phòng chống cháy rừng Quốc phòng toàn dân
Xung kích thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương Quốc phòng toàn dân
Đưa các anh về đất mẹ Quốc phòng toàn dân
Đảm bảo an toàn cho thực hành huấn luyện “ ba tiếng nổ” Quốc phòng toàn dân
Ghi nhận từ Hội thao dân quân tự vệ thị xã Hồng Lĩnh Quốc phòng toàn dân
Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ Quốc phòng toàn dân
Đại đội thiết giáp sẵn sàng trong mọi tình huống Quốc phòng toàn dân
Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ Quốc phòng toàn dân
Luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2022 Quốc phòng toàn dân
Sẵn sàng vào mùa huấn luyện Quốc phòng toàn dân
Sôi nổi phong trào trồng cây đầu xuân Quốc phòng toàn dân
Đảm bảo thực phẩm xanh cho bộ đội ăn Tết Quốc phòng toàn dân
Giao quân 2022, tích cực chủ động từ cơ sở Quốc phòng toàn dân

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,546
Tổng lượt truy cập:   42,396,136