Chuyên mục

  Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình

Chính quyền bất nhất khi giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Ngụ Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Chính quyền thờ ơ, dân thiệt thòi quyền lợi Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Chính quyền xã Kỳ Phú thu tiền nhưng không giao đất cho dân Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Vướng mắc trong vụ chuyển nhượng đất tại thị trấn Hương Khê Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
10 tháng yêu cầu thực thi bản án- hành trình chưa có hồi kết (Kỳ 2) Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Vì sao bản án có hiệu lực hơn 9 tháng vẫn chưa được thi hành? (Kỳ 1) Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Bế tắc bồi thường GPMB Công viên Trung tâm thành phố Hà Tĩnh (P2) Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Bế tắc GPMB Dự án xây dựng Công viên Trung tâm TP Hà Tĩnh (P1) Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Vì sao khiếu nại của bà Trần Thị Bình không được giải quyết? Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Có hay không UBND xã Thạch Đài lấy ruộng của người này cấp cho người khác ? Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
UBND xã Mỹ Lộc lấy đất của người này giao cho người khác Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Khiếu nại chính quyền thiếu công bằng trong giao đất cho người dân Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Chính quyền lấy đất làm đường khi người dân chưa đồng tình Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Cán bộ thôn khai thác cát  trái phép Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Khiếu nại chính quyền tùy tiện chặt hạ cây cối của dân Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,324
Tổng lượt truy cập:   40,883,442