Chuyên mục

  Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình

Chính quyền lấy đất làm đường khi người dân chưa đồng tình Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Cán bộ thôn khai thác cát  trái phép Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Khiếu nại chính quyền tùy tiện chặt hạ cây cối của dân Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Đất mua một đằng, giấy chứng nhận ghi một nẻo Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Vụ việc nhỏ, bài học lớn Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Viết tiếp vụ chính quyền chặt hạ cây xanh của người dân Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Vì sao hàng vạn cây xanh bi chặt hạ ? Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Vì sao UBND xã Cẩm Quan làm mất GCN QSDĐ của dân nhưng không cấp lại? Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
UBND xã Cẩm Quan mượn Giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất của dân 14 năm chưa trả? Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Vì sao hàng trăm hộ dân phường Tân Giang chưa được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Thạch Đài : Vì sao đất ở 36 năm chưa được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Can Lộc niêm yết một đằng, chi trả  bồi thường một nẻo Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Đất giao năm 1990 vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận – Vì sao? Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Giao đất ở Kỳ Bắc -  Chính quyền làm sai dân chịu thiệt Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Xử lý nạn giã cào, trách nhiệm thuộc về ai? Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,863
Tổng lượt truy cập:   42,388,827