Chuyên mục

  Cải cách hành chính và chuyển đổi số

Chuyển đổi số trong thu ngân sách Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Cải thiện tỷ lệ sử dụng DVC trực tuyến tại các huyện miền núi Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Cải cách hành chính thu hút đầu tư Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Vì sao chỉ số quản trị tăng điểm? Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Phát huy vai trò tổ chuyển đổi số cộng đồng Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Khi các nghiệp vụ hải quan được số hóa Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Đo sự hài lòng của người dân với cán bộ công chức Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Cải cách hành chính, thu hút đầu tư Cải cách hành chính và chuyển đổi số
CCHC năm 2022, bài học từ những địa phương dẫn đầu Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Hiệu quả mô hình Cải cách hành chính Công an cấp xã Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cơ quan Đảng Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Hà Tĩnh với lộ trình chuyển đổi Ipv6 Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Để không trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Định danh điện tử, sự sẵn sàng của những công dân số Cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   6,473
Tổng lượt truy cập:   41,534,598