Chuyên mục

  Cải cách hành chính và chuyển đổi số

Cải cách hành chính, kinh nghiệm từ đơn vị dẫn đầu Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Hóa đơn điện tử - bước đột phá trong cải cách hành chính thuế Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Từng bước xây dựng chính quyền điện tử Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Làm gì để trở thành những công dân số? Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Chỉ số PAPI, vì sao Hà Tĩnh tăng điểm nhưng giảm bậc? Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Thấy gì từ chỉ số PCI năm 2021 của Hà Tĩnh? Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Hạ tầng số, yếu tố quan trọng của chuyển đổi số Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Xây dựng văn hóa công vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Gắn chuyển đổi số với xây dựng nền hành chính hiện đại Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Cải thiện chỉ số Cải cách hành chính ở nhóm cuối Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Dấu ấn Cải cách hành chính năm 2021 Cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,844
Tổng lượt truy cập:   42,395,434