Chuyên mục

  Cải cách hành chính và chuyển đổi số

Ứng dụng công nghệ thông tin, điểm sáng CCHC năm 2021 Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Vì sự hài lòng của doanh nghiệp Cải cách hành chính và chuyển đổi số
“Cánh tay nối dài” thực hiện cải cách hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Khó khăn của bộ phận một cửa cấp xã Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Vì sao nhiều thiết bị phục vụ cải cách hành chính bị “ đắp chiếu?” Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Góc khuất dịch vụ công trực tuyến Cải cách hành chính và chuyển đổi số
“ 4 xin- 4 luôn”, vì nhân dân phục vụ Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Nâng cao hiệu lực thực thi công vụ Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Vũ Quang nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Để dịch vụ công trực tuyến hoạt động thực chất Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Nỗ lực cải thiện chỉ số hiện đại hóa hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Dịch vụ công trực tuyến - giải pháp an toàn trong mùa dịch Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Vì sao chỉ số PAPI tăng điểm? Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Hiệu quả khám chữa bệnh từ xa Cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,889
Tổng lượt truy cập:   42,370,270