Chuyên mục

  Cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tự chủ tài chính ở đơn vị sự nghiệp, những vấn đề đặt ra Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Thấy gì từ việc nâng hạng PCI của Hà Tĩnh? Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Hiệu quả từ sáp nhập đơn vị sự nghiệp Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Phát huy vai trò người đứng đầu trong cải cách hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2021 Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Cải thiện chỉ số hiện đại hóa nền hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Để mở rộng dịch vụ bưu chính công ích Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Thấy gì từ kết quả đánh giá cải cách hành chính năm 2020? Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Kỷ luật, kỷ cương, nền tảng của hành chính công sở Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Tiện ích từ việc số hóa dữ liệu hộ tịch Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Giải pháp nào để cải thiện chỉ số PAPI? Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Thanh toán điện tử, tiện lợi đôi đường Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Thành  phố Hà Tĩnh, điểm sáng cải cách hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,555
Tổng lượt truy cập:   42,353,980