Chuyên mục

  Đại biểu dân cử với cử tri

“Gỡ vướng” cho Quỹ Tài chính ngoài ngân sách Đại biểu dân cử với cử tri
Vướng mắc trong thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện Đại biểu dân cử với cử tri
Tâm nguyện cử tri gửi tới Kỳ họp Quốc hội Đại biểu dân cử với cử tri
Để chính sách phát triển kinh tế tập thể đi vào cuộc sống Đại biểu dân cử với cử tri
Động lực mới cho du lịch Hà Tĩnh Đại biểu dân cử với cử tri
Động lực xây dựng trung tâm đô thị phía bắc Hà Tĩnh Đại biểu dân cử với cử tri
Để đẩy nhanh tiến trình xây dựng đô thị văn minh Đại biểu dân cử với cử tri
Động lực mới trong xây dựng cụm công nghiệp Đại biểu dân cử với cử tri
Hỗ trợ xi măng - Từ chính sách đến thực tiễn Đại biểu dân cử với cử tri
Động lực thúc đẩy doanh nghiệp KHCN và khởi nghiệp sáng tạo Đại biểu dân cử với cử tri
Nghị quyết 72 với mục tiêu giảm nghèo bền vững Đại biểu dân cử với cử tri
Vướng mắc về đất đai, vì sao chậm xử lý? Đại biểu dân cử với cử tri
Lắng nghe ý kiến cử tri Đại biểu dân cử với cử tri

Lắng nghe ý kiến cử tri

14:48 26/11/2022

Thấy gì từ kết quả giám sát công tác đào tạo nghề? Đại biểu dân cử với cử tri
Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, từ chính sách đến thực tiễn Đại biểu dân cử với cử tri

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,844
Tổng lượt truy cập:   41,525,294