Chuyên mục

  Đại biểu dân cử với cử tri

Khi đại biểu chuyên trách được mở rộng Đại biểu dân cử với cử tri
Chất lượng đại biểu - niềm tin cử tri Đại biểu dân cử với cử tri
Vườn tược ngập trong lòng hồ, ai chịu trách nhiệm? Đại biểu dân cử với cử tri
Chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp Đại biểu dân cử với cử tri
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Đại biểu dân cử với cử tri
Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ tích tụ ruộng đất Đại biểu dân cử với cử tri
Xử lý ô nhiễm môi trường ở các khu, cụm công nghiệp Đại biểu dân cử với cử tri
Đưa kiến nghị của cử tri đến nghị trường Quốc hội Đại biểu dân cử với cử tri
Dấu ấn Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII Đại biểu dân cử với cử tri
Tâm nguyện của cử tri trước kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh Đại biểu dân cử với cử tri
Khắc phục công trình hạ tầng cấp bách sau mưa lũ Đại biểu dân cử với cử tri
Hiệu quả từ Nghị quyết 177 Hội đồng nhân dân tỉnh Đại biểu dân cử với cử tri
Nghị quyết 123, động lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn Đại biểu dân cử với cử tri
Tâm nguyện của cử tri trước kỳ họp quốc hội Đại biểu dân cử với cử tri
Xử lý những tồn đọng sau sáp nhập xã Đại biểu dân cử với cử tri

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,623
Tổng lượt truy cập:   42,354,048