Chuyên mục

  Đại biểu dân cử với cử tri

Vì sao nhiều nội dung chất vấn chậm được giải quyết ? Đại biểu dân cử với cử tri
Vì sao kết quả thi hành án đạt thấp? Đại biểu dân cử với cử tri
Những trăn trở của cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh Đại biểu dân cử với cử tri
Động lực xây dựng NTM từ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Đại biểu dân cử với cử tri
Giám sát giao đất, giao rừng những vấn đề đặt ra Đại biểu dân cử với cử tri
Gửi gắm của cử tri trước kỳ họp Quốc hội Đại biểu dân cử với cử tri
Xử lý tình trạng giao đất trái thẩm quyền Đại biểu dân cử với cử tri
Nổ lực khắc phục tình trạng thiếu giáo viên Đại biểu dân cử với cử tri
Nâng cao chất lượng, hiệu quả chất vấn Đại biểu dân cử với cử tri
Những quan tâm của cử tri trong sáp nhập xã Đại biểu dân cử với cử tri
Đất ở trước năm 1980 - những khó khăn trong xử lý Đại biểu dân cử với cử tri
Những vấn đề quan tâm trước  kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đại biểu dân cử với cử tri
Hỗ trợ người chăn nuôi  có lợn bị dịch tả châu Phi Đại biểu dân cử với cử tri
Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý hồ  đập Đại biểu dân cử với cử tri
Những vấn đề đặt ra từ kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 Đại biểu dân cử với cử tri

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,860
Tổng lượt truy cập:   42,370,241