Đời sống 14:47 25/11/2021 (0) (90)

Năm 2025: Hà Tĩnh sẽ là tỉnh Nông thôn mới

Đây là mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025, do UBND tỉnh ban hành vào ngày 24/11.

Kế hoạch xác định: Phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 là nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức hội cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp và các cụm, khối thi đua của tỉnh.


Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị, từng địa phương với phương châm “phát huy nội lực là chính”, huy động sức mạnh tổng hợp trong Nhân dân phù hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và thực tiễn ở địa phương, cơ sở; phát huy sáng kiến, sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2025, có 13/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có ít nhất 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có trên 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và tỉnh Hà Tĩnh được công nhận “Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới” vào năm 2025./.

Tiến Hào/HTTV

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,023
Tổng lượt truy cập:   41,007,701