Đời sống 15:43 15/05/2022 (0) (196)

Năm 2022, Hà Tĩnh xây dựng 43 mô hình ngôi nhà trí tuệ

Với những lợi ích thiết thực từ việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần mà mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” mang lại nên năm 2022 này, các địa phương trong toàn tỉnh phấn đấu xây dựng thêm 43 mô hình “Ngôi nhà trí tuệ”.

“Ngôi nhà trí tuệ” là mô hình được tích hợp bên trong nhà văn hóa cộng đồng, trên cơ sở phát huy công năng hiện có của nhà văn hóa và bổ sung một số thiết chế khác. Mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” trở thành không gian phục vụ cho các hoạt động đa dạng của người dân, góp phần thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các địa phương.

Học sinh đọc sách tại nhà văn hóa cộng đồng

Sau hơn 1 năm triển khai, Hà Tĩnh đã có 28 mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” tại các nhà văn hóa cộng đồng tránh bão lũ và nhà văn hóa thôn đi vào hoạt động góp phần xây dựng, củng cố và phát triển mới phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao. Năm 2022, các địa phương trên toàn tỉnh đăng ký triển khai 43 mô hình “Ngôi nhà trí tuệ”, trong đó, 10 mô hình tại nhà văn hóa cộng đồng tránh trú bão, lũ; 15 mô hình do địa phương đăng kí xây mới và 18 mô hình do cấp huyện chủ trì xây mới.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp các địa phương củng cố, phát triển các loại hình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hình thành mới các câu lạc bộ tạo sự phong phú trong đời sống tinh thần.

                             Nguyễn Tâm/HTTV


Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,023
Tổng lượt truy cập:   41,705,940