Đời sống 08:08 24/06/2022 (0) (88)

HTTV đã thực hiện hơn 800 tin bài tuyên truyền về TX Kỳ Anh

Thị xã Kỳ Anh và Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc nhằm đánh giá việc thực hiện chương trình tuyên truyền năm 2021 triển khai công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.


Năm 2021, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh đã thực hiện hơn 800 tin, bài phản ánh, cập nhật các hoạt động, sự kiện, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.


Nhiều nội dung đã phản ánh, quảng bá đậm nét về tiềm năng lợi thế, lịch sử, văn hóa, quê hương, con người thị xã Kỳ Anh. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã thảo luận, trao đổi và thống nhất sẽ tập trung phối hợp xây dựng các tin, bài tuyên truyền kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; văn hóa du lịch…


...gắn với các sự kiện lớn, các phong trào thi đua yêu nước, lộ trình xây dựng thị xã đạt các tiêu chí đô thị loại 2, phản ánh việc thu hút đầu tư, phát triển các dự án, công tác giải phóng mặt bằng; tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn.

Theo Nguyễn Trung – Trường Biên/HTTV


Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,276
Tổng lượt truy cập:   41,706,193