Đời sống 08:50 05/08/2022 (0) (40)

Tối thiểu có 35 % hộ dân thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt vào năm 2025

Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hiện nay các địa phương đang tích cực triển khai xây dựng mô hình xử lý nước thải tại hộ gia đình và tại các khu, cụm dân cư, phấn đấu đến năm 2025 có tối thiểu 35 % hộ dân thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt.


Để giải quyết vấn đề môi trường ở nông thôn, đặc biệt là hạn chế tình trạng ô nhiễm, thời gian qua, các địa phương đã tập trung xây dựng, hướng dẫn người dân áp dụng các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và các mô hình xử lý nước thải nông hộ.


Toàn tỉnh hiện có hơn 13.500 hộ dân cư nông thôn triển khai xây dựng mô hình thu gom, xử lý nước thải, đạt khoảng hơn 4,5% số hộ dân cư nông thôn trên toàn tỉnh. Các mô hình chủ yếu ứng dụng nguyên lý công nghệ bể tự hoại BASTAF cải tiến kết hợp với sử dụng chế phẩm sinh học.


Từ thành công của các mô hình thí điểm, hiện nay, các địa phương đang tiếp tục khuyến khích, các hộ dân xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ gia đình khu vực nông thôn Hà Tĩnh thực hiện thu gom xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả phải đạt tối thiểu 35 % tương đương với 94.000 hộ dân cư nông thôn.

Đây là yếu tố quan trọng góp phần củng cố, nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.

Theo Thanh Huyền/HTTV


Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,355
Tổng lượt truy cập:   41,706,272