Đời sống 07:56 16/08/2022 (0) (97)

Hà Tĩnh, thu hồi 1.200 tỷ đồng nợ thuế

Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thu hồi nợ thuế được hơn 1.200 tỷ đồng, góp phần tăng thu và chống thất thu ngân sách nhà nước.


Trong đó, thu nợ thuế tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh là 470 tỷ đồng, thu nợ thuế tại các chi cục hơn 730 tỷ đồng. Để thực hiện tốt việc thu hồi nợ thuế, Cục Thuế Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý. Trong đó, đã ban hành hơn 24.200 lượt thông báo nợ thuế cho doanh nghiệp và người nộp thuế; hơn 5.800 lượt quyết định cưỡng chế; công khai nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với hơn 4.400 lượt người nộp thuế. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, đôn đốc nhắc nhở các doanh nghiệp, cá nhân nộp thuế theo quy định của nhà nước. Thời gian tới, Cục Thuế Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác xử lý nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế để tăng thu ngân sách nhà nước; phấn đấu thu hết số nợ cũ chuyển sang, hạn chế tối đa nợ thuế mới phát sinh. Phấn đấu đến ngày 31/12/2022, nợ đọng thuế không quá 5% nợ có khả năng thu.
Theo Trọng Thái/HTTV

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,420
Tổng lượt truy cập:   41,842,475