Đời sống 07:41 01/10/2022 (0) (129)

Đề nghị UBND tỉnh công nhận 4 nghề và làng nghề truyền thống

Hội đồng xét duyệt danh hiệu nghề, làng nghề truyền thống Hà Tĩnh, vừa tiến hành họp để xét duyệt các hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề, nghề truyền thống năm 2022, cho các đơn vị đăng ký.

Trong số 04 bộ hồ sơ được Hội đồng xét duyệt lần này có 02 nghề truyền thống gồm: Nghề truyền thống sản xuất bánh gai thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ; nghề truyền thống sản xuất kẹo cu đơ Cầu Phủ, thành phố Hà Tĩnh và 02 làng nghề là: Làng nghề chế tác trầm hương xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê; làng nghề trồng hoa, cây cảnh xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà.


Tại cuộc họp sau khi nghe báo cáo thẩm định hồ sơ của các nghề, làng nghề truyền thống đề nghị xét công nhận năm 2022, các ý kiến cho rằng, để phát triển nghề, làng nghề bền vững cần quan tâm đến vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường; chú trọng xây dựng phương án phát triển, đẩy mạnh công tác quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, để ngày càng tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Căn cứ vào Quy chế xét công nhận nghề và làng nghề truyền thống do UBND tỉnh ban hành, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu và nhất trí đề nghị UBND tỉnh công nhận 2 nghề và 2 làng nghề truyền thống cho 04 đơn vị đã đăng ký./.

Nguyễn Hoàn - Xuân Hồng/HTTV

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,421
Tổng lượt truy cập:   42,036,788