Góc nhìn 07:57 13/09/2021 (0) (174)

Cốt cách con người Hà Tĩnh

Những truyền thống tốt đẹp trong tính cách của người Hà Tĩnh đang được phát huy mạnh mẽ, trở thành một trong những nguồn lực quan trọng để Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (19) đã đặt ra.


Hà Tĩnh là một trong những nơi tụ cư của người Việt cổ, với thế núi, hình sông và khí chất sông núi đã tạo nên một cộng đồng dân cư có những nét tính cách, phong tục đặc trưng. Dù trải qua những biến thiên, thăng trầm lịch sử nhưng người Hà Tĩnh luôn sáng ngời những phẩm chất: Yêu nước, hiếu học, cần cù, chịu khó, thủy chung, nghĩa tình...


Thời kỳ nào, Hà Tĩnh cũng xuất hiện những anh hùng, chí sỹ, danh nhân văn hoá, lịch sử làm rạng danh đất nước như: Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Huy Tự, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hà Huy Tập…


Trong gian khó, nét đẹp, tính cách con người Hà Tĩnh càng được phát huy, lan toả, thể hiện trong các phong trào hành động cách mạng. Trong đó, xây dựng Nông thôn mới là một minh chứng cụ thể về tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và nỗ lực vươn lên mạnh mẽ của người dân Hà Tĩnh.


Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, đến nay, toàn tỉnh đã có 6 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới là: Nghi Xuân, Can Lộc, Đức Thọ, Vũ Quang, Thạch Hà và Cẩm Xuyên. Trong đó, 171 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 19 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và hàng trăm khu dân cư kiểu mẫu. Trở thành điểm sáng của cả nước trong xây dựng Nông thôn mới.


Nhận thức rõ những tiềm năng, lợi thế của con người Hà Tĩnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (19), nhiệm kỳ 2020-2025 nhấn mạnh: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, giá trị văn hóa, ý chí, khát vọng và sức mạnh con người Hà Tĩnh”. Trong đó, quan tâm thực hiện chuẩn mực văn hóa lãnh đạo, văn hóa quản lý, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống tiêu cực, tệ nạn xã hội.

Gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay rất cần sự vào cuộc của Cấp ủy Đảng, chính quyền các tổ chức đoàn thể, mỗi ngành, mỗi gia đình và người dân. Để giá trị, bản sắc văn hóa, con người Hà Tĩnh luôn được nhân lên, tạo ra nguồn lực để phát triển bền vững quê hương, đất nước./.

Tuệ Trang – Thành Trọng/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,485
Tổng lượt truy cập:   40,769,980