Góc nhìn 17:02 19/05/2022 (0) (485)

Văn hóa phải là nền tảng, là động lực phát triển

Nhân Hội hội nghị Văn hoá toàn tỉnh năm 2022, HTTV xin được giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Hoàng Trung Dũng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị.

Thưa các đồng chí!

Ngày 24/11/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đã có bài phát biểu định hướng rõ nét về lĩnh vực Văn hóa.

Để triển khai các nội dung Hội nghị Văn hóa toàn quốc và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13, hôm nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Văn hóa toàn tỉnh.

Đây là hội nghị hết sức có ý nghĩa, được tổ chức vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, đúng vào ngày sinh lần thứ 132 của Người.

Trước hết, tôi trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan đã tham mưu, chuẩn bị tổ chức tốt nội dung Hội nghị. Ghi nhận Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh đã có chuỗi bài về văn hóa đưa tin trước thềm hội nghị. Trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Kính thưa các đồng chí!


Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, nhờ văn hóa là nền tảng, động lực nên đã giúp dân tộc Việt Nam trường tồn, phát triển, không bị đồng hóa, giữ vững bản sắc, cốt cách dẫu phải trải qua bao thăng trầm.

Vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa và con người được Đảng ta nhấn mạnh trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930. Đến năm 1943, "Đề cương văn hóa Việt Nam" của Đảng lại chỉ rõ "mặt trận văn hoá là mặt trận quan trọng”.

Sau ngày thống nhất đất nước, nhất là hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, quan điểm về văn hoá, xây dựng con người tiếp tục được Đảng ta kế thừa, phát triển.

Hòa cùng dòng chảy của văn hóa dân tộc, các thế hệ người con Hà Tĩnh đã tạo dựng nên diện mạo của một vùng đất vừa mang hồn cốt chung của dân tộc Việt Nam, vừa mang sắc thái riêng. Người Hà Tĩnh yêu quê hương, đất nước, kiên cường, dũng cảm chống giặc ngoại xâm, khắc phục, chế ngự thiên nhiên; hiếu học; chịu thương, chịu khó, sống cương trực, chân tình. Luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, kết nối vì cộng đồng. Nhờ bản tính cố kết nên người Hà Tĩnh dù đi đâu, ở đâu cũng tìm đến nhau, kết nối đồng hương để cùng nhau hướng về quê hương.

Là những người con Hà Tĩnh, chúng ta hết sức tự hào về một vùng quê với hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đồ sộ, đặc sắc; trên 1.800 di tích lịch sử văn hóa trong đó có 529 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 86 di tích cấp quốc gia và 2 di tích quốc gia đặc biệt với đủ các loại hình.


Hồ Kẻ Gỗ

Núi Hồng - Sông La là một trong 21 danh thắng của nước Nam xưa; Công trình Đại thủy nông Kẻ Gỗ được nhiều người biết đến; Vườn quốc gia Vũ Quang có loài thú quý hiếm Sao La; Thác Vũ Môn; Đèo Ngang; các bãi biển Xuân Thành, Xuân Hải, Thạch Hải - Quỳnh Viên, Thiên Cầm, Kỳ Ninh… là những địa danh hấp dẫn làm mê đắm lòng người.

Hà Tĩnh có 45 làng nghề và nghề truyền thống, nổi tiếng như: Mộc Thái Yên, Rèn Trung Lương, Nón Phù Việt, Gốm Cẩm Trang...và trên 70 lễ hội. Các làn điệu dân ca độc đáo như: ví phường vải, ví đò đưa, ca trù, hò Chèo cạn Cẩm Nhượng, hát sắc bùa Kỳ Anh... là những sản phẩm văn hóa hết sức có giá trị.

Với kiệt tác Truyện Kiều, Nguyễn Du được công nhận là danh nhân văn hóa Thế giới, Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Ca trù là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Mộc bản Trường học Phúc Giang và sách Hoàng hoa sứ trình đồ là di sản tư liệu Ký ức Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Thời phong kiến, Hà Tĩnh là một trong 10 tỉnh có số người đậu Đại khoa nhiều nhất Việt Nam, với 148 vị. Là tỉnh có nhiều danh nhân nổi tiếng như danh tướng thời Hậu Trần Đặng Dung; thời Tây Sơn, Ngô Văn Sở. Là quê hương của danh nhân Nguyễn Công Trứ; lãnh tụ phong trào Cần Vương Phan Đình Phùng.

Quê hương của Tổng bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập; Đoàn viên Thanh niên Cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng; quê hương của nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư như: Giáo sư Nguyễn Đức Bình, Giáo sư Lê Xuân Tùng, Giáo sư Nguyễn Đình Tứ, Thượng tướng Lê Minh Hương.

Hà Tĩnh có Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam đầu tiên, Luật sư Phan Anh; Người đầu tiên tổ chức mở xưởng đúc vũ khí theo kiểu châu Âu: Danh tướng Cao Thắng; Bác sĩ thú y đầu tiên Phạm Văn Huyến; Thạc sĩ Toán học đầu tiên, Giáo sư Hoàng Xuân Hãn; Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam đầu tiên, Giáo sư Lê Văn Thiêm; Nữ Giáo sư, Tiến sĩ Toán học đầu tiên: Hoàng Xuân Sính; Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam đầu tiên, Giáo sư Phan Đình Diệu; Nhà Vật lý hạt nhân đầu tiên, Giáo sư Nguyễn Đình Tứ. Người tiên phong nghiên cứu Bảo vệ môi trường: Giáo sư Võ Quý.

Danh họa Nguyễn Phan Chánh là Người đầu tiên mang vinh quang về cho tranh lụa Việt Nam; 3 trong 4 “tứ trụ” của nền sử học Việt Nam đương đại là Giáo sư Phan Huy Lê, Giáo sư Hà Văn Tấn, Giáo sư Đinh Xuân Lâm. Nữ Tiến sĩ Luật học đầu tiên, Bà Ngô Bá Thành; Tác giả một trong những tiểu thuyết hiện đại đầu tiên của Việt Nam, Nhà văn Hoàng Ngọc Phách với tiểu thuyết Tố Tâm; Các nhà thơ mới Xuân Diệu - Huy Cận; Nhà Địa lý phong thủy nổi tiếng nhất thời phong kiến: Tả Ao.

Tôi muốn nêu những nét nổi bật này của Hà Tĩnh không phải để chúng ta thỏa mãn, tự phụ mà muốn để mọi người cùng ý thức, các thế hệ cha ông đi trước đã làm rạng danh cho quê hương, trách nhiệm của chúng ta phải kế tục, phát huy.

Kính thưa các đồng chí!

Nhìn lại hơn 30 năm tái lập tỉnh (1991-2022), nhất là kể từ khi Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành các Nghị quyết về xây dựng nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới, lĩnh vực văn hóa Hà Tĩnh đạt được nhiều dấu ấn.

Chỉ số phát triển con người như tuổi thọ, cơ cấu dân số, nguồn lực con người, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được thay đổi với chiều hướng tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị, di sản văn hóa, nhất là các di sản được UNESCO vinh danh luôn được quan tâm. Các hoạt động sáng tạo nghệ thuật có nhiều chuyển biến.

Lĩnh vực văn học, nghệ thuật của tỉnh nhà đã có nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, đạt giải cao ở cấp quốc gia. Hà Tĩnh vinh dự có 2 tác giả đạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật là Nhà văn Đức Ban và Cố tác giả Phan Lương Hảo.

Hệ thống thư viện có bước phát triển tốt. Bên cạnh thư viện công, toàn tỉnh có 20 thư viện tư nhân với hàng chục nghìn đầu sách phục vụ bạn đọc. Thư viện cộng đồng thị xã Kỳ Anh được xếp vào tốp dẫn đầu các thư viện cộng đồng cả nước. Rất đáng biểu dương ở thư viện thị xã Kỳ Anh có Cô Thủ thư Nguyễn Thị Hằng, tuy bị bệnh hiểm nghèo nhưng đã luôn nỗ lực khích lệ văn hóa đọc cho mọi người, tạo niềm cảm hứng cho các bạn trẻ về một tấm gương vượt khó vươn lên, được nhiều tổ chức vinh danh, ghi nhận.

Công tác giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế với nhiều cách làm sáng tạo. Qua đó đã kết nối được con em Hà Tĩnh hướng về quê hương; Hà Tĩnh đã dành được tình cảm và sự yêu mến đặc biệt của Nhân dân cả nước.


Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đẩy mạnh. Hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, chung tay phòng, chống dịch Covid-19, khuyến học, khuyến tài… mang lại hiệu quả thiết thực.

Văn hóa công sở được chú trọng. Phần lớn các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đề ra các chuẩn mực, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều chuyển biến. Các hủ tục, thói quen lạc hậu dần được loại bỏ khỏi đời sống cộng đồng.

Có thể nói, đặc trưng và dấu ấn của vùng đất, văn hóa, con người Hà Tĩnh là một gam màu đặc sắc trong bức tranh chung về văn hóa, con người Việt Nam; trở thành nguồn cảm hứng lớn của thi ca và âm nhạc. Là mảnh đất nuôi dưỡng nên nhiều ca sỹ, nhạc sỹ nổi tiếng, đạt giải cao trong các cuộc thi.

Đội ngũ những người làm công tác quản lý văn hóa tỉnh nhà qua các thời kỳ đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương; quảng bá, giới thiệu những nét đẹp của quê hương với bạn bè trong nước và quốc tế.

 Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ quản lý, đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân qua các thế hệ, những người đã góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển, mang bản sắc riêng.

Nhân Hội nghị này, chúng ta bồi hồi tưởng nhớ các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, văn nghệ sỹ: Thái Kim Đỉnh, Phan Lương Hảo, Võ Hồng Huy, Đinh Nho Liêm, Xuân Hoài, Trần Nhật Tiến và nhiều văn nghệ sỹ quá cố trong tỉnh và ngoài tỉnh đã có những đóng góp quan trọng cho nền văn hóa, văn học nghệ thuật tỉnh nhà.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên lĩnh vực văn hóa của tỉnh nhà vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như Báo cáo đã nêu. Tại diễn đàn này, tôi đề cập thêm một số nội dung cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới:

Do đặc điểm địa lý - lịch sử - văn hóa vùng miền, tư tưởng học để làm thầy, làm quan, thoát ly lao động chân tay dẫn đến thực trạng "ly nông, ly hương", "thừa thầy thiếu thợ", thiếu nguồn nhân lực kỹ thuật cao.

Người Hà Tĩnh thẳng thắn, cương trực nhưng nhiều lúc vụng về, thô ráp, âm dọng nặng nên thường quá ồn ào nơi công cộng và thiếu mềm mỏng trong giao tiếp. Tính cố kết cộng đồng cao có lúc trở thành cục bộ, địa phương; không ít người tự cao, tự đại về vùng đất văn hiến, giàu truyền thống dẫn tới đôi khi bảo thủ, cố chấp.

Tư tưởng tiểu nông, sản xuất manh mún đôi khi dẫn đến thiếu tính kỷ luật trong lao động công nghiệp. Băn khoăn vì thiếu ý thức kỷ luật nên các doanh nghiệp của Hàn Quốc, Đài Loan, nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh không muốn nhận lao động Hà Tĩnh.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị nói chung, nhìn chung còn thiên lệch về kinh tế, chưa đặt đúng tầm của văn hóa, chưa thực sự xem văn hóa là mục tiêu, là động lực của sự phát triển. Điều này thể hiện rõ trong đầu tư nguồn lực kinh tế và nguồn lực con người cho văn hóa hàng năm còn quá thấp.

Văn hóa ứng xử, mối quan hệ thiêng liêng, tốt đẹp giữa con người trong gia đình, nhà trường, xã hội đang bị chủ nghĩa thực dụng, tâm lý ích kỷ làm suy yếu. Lòng hiếu thảo với cha mẹ; đạo nghĩa vợ chồng; sự tôn kính trong quan hệ thầy - trò; mối quan hệ đồng chí, đồng nghiệp, bè bạn... đang bị đảo lộn, bị yếu tố vật chất chi phối; tình làng, nghĩa xóm một số nơi bị rạn nứt, có nơi xẩy ra mâu thuẫn nội bộ. Không ít công dân vì lợi ích cá nhân mà coi thường kỷ cương, phép nước, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của quê hương, đất nước.

Không ít người tổ chức các hoạt động “biến tướng”, sống giả nhân, giả nghĩa, với cha xem nhẹ, chăm mẹ thì không, cả hai vợ chồng đi làm từ thiện...

Về văn học nghệ thuật, tình trạng hẫng hụt thế hệ, sự thiếu vắng các tác phẩm văn chương có tầm cũng như sự thờ ơ của văn hóa đọc đang là những vấn đề rất đáng quan tâm. Chất lượng sáng tạo, giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ, giáo dục lý tưởng cách mạng của một số tác phẩm văn học nghệ thuật còn mờ nhạt.

Do thiếu nguồn lực, thiếu quy hoạch tổng thể và không được đầu tư đúng mức nên nhiều di tích chưa trở thành những sản phẩm văn hoá hoàn chỉnh để phát huy giá trị. Một số di tích sau khi trùng tu, tôn tạo mất đi những giá trị quý báu của di tích gốc.

Các di sản văn hóa phi vật thể đang phải đối diện với sự “xâm thực” của thời gian, “xâm lăng” của văn hóa hội nhập. Nhiều làng nghề, lễ hội truyền thống mai một. Các nghệ nhân dân gian ngày càng thiếu vắng. Là tỉnh có bề dày văn hóa, nhưng đến nay chưa có bảo tàng đúng nghĩa; thiếu nhà văn hóa cho công nhân; thiếu nơi luyện tập thể thao, vui chơi cho người cao tuổi, trẻ em. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống xuống cấp, thiếu không gian để diễn viên tập luyện. Trường cao đẳng Nguyễn Du thiếu thốn về nhân lực, cơ sở vật chất

Nhiều danh lam, thắng cảnh như Núi Hồng, sông La, biểu tượng ngàn đời của Hà Tĩnh và nhiều danh thắng khác đang bị bàn tay con người làm méo mó, biến dạng.

Văn hóa chính trị, văn hóa lãnh đạo, quản lý còn nhiều điều băn khoăn. Môi trường làm việc ở một số cơ quan, đơn vị chưa tạo điều kiện để cán bộ chuyên tâm cống hiến; người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị còn mất dân chủ, độc đoán, thiếu gương mẫu; một số cán bộ làm việc cầm chừng, thiếu ý thức vì nhiệm vụ chung; im lặng trước cái sai, cái xấu; không dám bảo vệ cái tốt, cái thiện...

Điều đáng trăn trở, ứng xử của một số cán bộ, công chức, viên chức với người dân chưa văn hóa. Làm việc vô cảm, thiếu tính phối hợp với đồng chí, đồng nghiệp. Không ít cán bộ có biểu hiện đua đòi, xa rời thực tế, trong khi điều kiện chưa cho phép.

Một số cán bộ thiếu khiêm tốn, luôn cho rằng đáng ra mình phải được bố trí các chức vụ cao hơn, được thụ hưởng nhiều hơn, nhưng thực tế năng lực, phẩm chất hạn chế, uy tín thấp.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội nhìn chung chưa nghiêm. Không ít người còn lợi dụng việc cưới tang, lễ hội để vụ lợi cá nhân. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa ý thức cao khi sử dụng mạng xã hội nên đã để xảy ra những hệ lụy.

Những hạn chế, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan, tuy vậy, nguyên nhân chủ quan do thiếu chiến lược tổng thể để khai thác, phát huy trí tuệ văn hoá, con người Hà Tĩnh. Một số cấp ủy đảng và chính quyền xem nhẹ, chưa nhận thức đúng đắn về văn hóa.

Nguồn lực đầu tư cho văn hóa thiếu trọng tâm, trọng điểm. Chậm đề ra các cơ chế chính sách trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ các cấp còn thiếu và yếu.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022

Kính thưa các đồng chí!

Chủ tịch Hồ Chí minh từng căn dặn: “Phải làm thế nào cho văn hoá vào sâu trong tâm lý quốc dân, nghĩa là phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ…, văn hóa phải làm cho mỗi người Việt Nam …hiểu nhiệm vụ của mình và biết hưởng hạnh phúc của mình”.

Đại hội lần thứ 13 của Đảng đề ra chủ trương: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam,... kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất".

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 xác định: “…Phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh… huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững”.

Thời gian tới, Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Để tiếp tục đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm về văn hóa:

Một là: Cả hệ thống chính trị phải thể hiện quyết tâm cao, đề ra các cơ chế, chính sách cụ thể để khơi dậy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương; khơi dậy ý chí, khát vọng của mỗi người dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phải xác định, chỉ đạo phát triển lĩnh vực văn hóa là trách nhiệm thường xuyên của hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm của những người đứng đầu.

Mỗi người dân Hà Tĩnh, trước hết đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải luôn rèn dũa bản thân để xây đắp cho mình có nhân cách, lối sống đẹp, nhân văn, luôn nêu cao trách nhiệm với xã hội; đề cao dân chủ gắn với thượng tôn pháp luật, “sống, làm việc theo hiến pháp, pháp luật”. Cùng với khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng, cần đấu tranh đẩy lùi, loại bỏ cái xấu xa, cái lạc hậu.

Hai là: Các địa phương, đơn vị phải hết sức chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng bộ trong gia đình, nhà trường và xã hội. Xác định đây là mối liên kết bổ trợ cho nhau. Các cấp, các ngành phải đề ra các giải pháp phát huy hệ giá trị tích cực trong mỗi gia đình, dòng họ, tạo môi trường để bồi đắp cho mỗi công dân nhất là thế hệ trẻ những giá trị của văn hóa truyền thống như dân ca, ví dặm, lời hay, ý đẹp, đánh thức tính nhân văn, lòng tự trọng, danh dự của mỗi con người.

Trước thực trạng: Bài hát Tây Tàu hát hay mọi nhẽ, lời ru của mẹ không thuộc câu nào, các cấp, các ngành và ngành văn hóa phải triển khai các giải pháp để khôi phục, lưu giữ, truyền bá dân ca ví dặm, hát ru...

Quan tâm xây dựng văn hóa trong trường học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm xã hội, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ. Xây dựng hình mẫu người giáo viên tận tâm, hết lòng, hết sức vì học sinh thân yêu, thực sự là tấm gương mẫu mực, sáng tạo để học sinh noi theo. Ngành giáo dục đào tạo, khi ra các đề thi cần chọn những câu thơ, câu danh ngôn có tính giáo dục cao, nêu những hành động đẹp cho học sinh cảm nhận, bình luận nhằm nâng cao nhận thức, giá trị thẩm mỹ, đạo lý cuộc sống cho học sinh.

Cần quan tâm đúng mực văn hóa ứng xử, gắn việc thực hiện các quy định của pháp luật với hương ước, quy ước; xây dựng các tổ liên gia tự quản; hình thành những cộng đồng dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị kiểu mẫu. Chú trọng giữ gìn thuần phong, mỹ tục, nét đẹp văn hóa làng quê, kết nối tình làng, nghĩa xóm; không để mâu thuẫn nội bộ phát sinh.

Phải hết sức quan tâm ngăn chặn, phòng ngừa, đẩy lùi những lệch chuẩn văn hóa. Hiện nay vẫn còn tình trạng gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể chưa coi trọng việc giáo dục, dìu dắt, chỉ bảo con em. Nhiều gia đình vì mải mê kiếm tiền mà sao nhãng việc giáo dục con cái. Một số trường học chỉ chú trọng giáo dục kiến thức mà xem nhẹ giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Theo đó, phải quan tâm thường xuyên tới hoạt động đoàn, hội đội trong các nhà trường. Xem đây là một trong những giải pháp tốt để giáo dục đức, trí, thể, mỹ cho học sinh, sinh viên.

Các cấp, các ngành phải đặc biệt chú trọng tới các thiết chế văn hóa, tạo môi trường cho công dân có nơi sinh hoạt, hưởng thụ lành mạnh.

Các cơ quan, đơn vị phải đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh; đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, thực dụng, lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan.

Phải hết sức chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy phục vụ nhân dân, trăn trở với chuyên môn, trách nhiệm trong tham mưu nhiệm vụ. Luôn đi sâu, đi sát, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của quần chúng để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, phải tích cực kiểm tra, đôn đốc cán bộ các cấp thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thực tế hiện nay, bên cạnh những cán bộ hết lòng, hết sức vì nhiệm vụ chung vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên không ý thức đầy đủ chức trách nhiệm vụ của mình, làm việc đối phó, hời hợt, chỉ lo vun vén lợi ích cá nhân. Nhiều cán bộ lo phải chịu trách nhiệm nên không muốn đổi mới, không dám thay đổi những điều chưa hợp lý, chỉ làm theo nếp cũ, từ đó sinh ra bảo thủ, trì trệ.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải thể hiện rõ văn hóa trong công việc thường ngày; biết nhận sai và sửa sai; biết bàn thảo dân chủ, sử dụng trí tuệ tập thể; có đủ dũng khí để quyết định, thực thi và chịu trách nhiệm trước mọi công việc.

Một nội dung đòi hỏi mỗi cán bộ phải luôn ý thức, sự tử tế, mực thước của người lãnh đạo, quản lý có sức cảm hóa, lan tỏa rất lớn. Vì vậy, phải luôn gương mẫu, sâu sát tình hình, thấu hiểu cơ sở; ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả với mọi tình huống, nhất là việc mới, việc khó. Làm việc phải thực chất, tạo sản phẩm thiết thực, tránh xa căn bệnh hình thức.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý là người được giao những quyền lực nhất định, nhưng phải sử dụng quyền lực có văn hóa; trong các mối quan hệ phải ứng xử có lý, có tình, không nịnh hót cấp trên, không coi thường cấp dưới, không trù dập người có chính kiến. Phải giữ vững nguyên tắc, quyết đoán, biết làm chủ bản thân và kiểm soát cảm xúc, hành vi; thực sự cầu thị, biết lắng nghe; làm việc hết mình, luôn bảo vệ danh dự, không nên có tư tưởng “chuyến tàu hoàng hôn”, tranh thủ…

Người cán bộ có văn hóa là khi thấy cấp trên, thấy đồng nghiệp của mình có khuyết điểm, ứng xử chưa đúng mực phải góp ý chân thành, xây dựng, tránh cổ xúy, a dua. Tôi nhớ một câu danh ngôn: Thế giới trở nên tồi tệ hơn không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt.

Mỗi một cán bộ phải tự ý thức xây dựng cho mình quy tắc ứng xử với mạng xã hội. Luôn suy nghĩ những điều mình đăng tải hay chia sẻ có ảnh hưởng tới tổ chức, cá nhân nào không. Không được dễ dãi trong việc chia sẻ những thông tin khi chưa được kiểm chứng. Phải luôn chia sẻ những điều tốt đẹp, điều tích cực đến với mọi người để lan tỏa yêu thương.

Ba là: Quan tâm hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, nhất là các di sản đã được UNESCO vinh danh, các di tích cấp quốc gia đặc biệt; các di tích, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững. Khai thác, sử dụng hiệu quả nhà văn hóa cộng đồng, tạo sân chơi bổ ích cho các lứa tuổi, lưu giữ nét đẹp văn hóa làng quê bằng việc khôi phục các bộ môn thể thao, trò chơi dân gian.

Huy động nguồn lực đầu tư, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, đền làng, miếu mạo phù hợp với truyền thống, để hướng thiện cho con người, khơi dậy nét đẹp văn hóa của từng làng quê. Tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng chính đáng; đấu tranh chống việc lợi dụng, núp bóng tôn giáo, tín ngưỡng làm phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân, ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bốn là: Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ; không để tình trạng chắp vá, tuỳ tiện trong bố trí cán bộ làm công tác văn hóa các cấp. Người cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa phải là người có phẩm chất chính trị và có trình độ chuyên môn, am hiểu đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, có tầm nhìn, khả năng vận động, thuyết phục nhân dân tham gia xây dựng và phát triển, bảo tồn văn hóa.

Người được giao nhiệm vụ làm công tác văn hóa phải luôn nỗ lực hoàn thiện mình, tự mình trở thành những sứ giả văn hóa, chuyên gia văn hóa, là lực lượng nòng cốt để tham mưu đắc lực, khơi dậy các giá trị văn hóa, khát vọng vươn lên của con người Hà Tĩnh.

Các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa. Quan tâm hơn các chính sách đãi ngộ, sử dụng đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa. Tôn vinh tài năng và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ cống hiến. Tập trung nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa đỉnh cao, phấn đấu có nhiều tài năng ở các loại hình văn hóa, nghệ thuật, phản ánh sâu sắc hiện thực đổi mới tỉnh nhà.

Năm là: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí, truyền thông, đáp ứng yêu cầu chuyển tải các giá trị văn hóa đến công chúng. Chú trọng hiện đại hóa mạng lưới phát thanh, truyền hình, báo chí, Internet…gắn với tăng cường công tác quản lý. Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Hồng Lĩnh, Đặc san Thông tin tư tưởng phải đi đầu trong giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa Hà Tĩnh đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị văn hóa toàn tỉnh hôm nay là dịp quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ hiểu sâu sắc về tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về việc xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị của nền Văn hóa Việt Nam.

Văn hóa là phạm trù rộng, có thể trong Báo cáo cũng như kết luận của tôi có những khía cạnh chưa được đề cập đầy đủ, nhưng chúng ta tin tưởng, sau Hội nghị này, công tác văn hóa của tỉnh nhà sẽ tiếp tục có những bước chuyển, hồn cốt dân tộc, bản sắc văn hóa của vùng đất địa linh nhân kiệt sẽ tiếp tục được tỏa sáng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Hoàng Trung Dũng

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,769
Tổng lượt truy cập:   41,596,855