Góc nhìn 14:21 14/06/2022 (0) (506)

Lời dặn của Người về ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên

Chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Tĩnh vào ngày 15 tháng 6 năm 1957 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để lại những ấn tượng sâu sắc đối với Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh.

Trong nhiều nội dung căn dặn về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất nhiều lần nói về ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm đảng viên, phẩm chất đạo đức, tính gương mẫu của người cộng sản, vấn đề đoàn kết,việc đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ... Góp phần xây dựng chính quyền đoàn thể vững mạnh, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn thuần phong mỹ tục.

Vào thời điểm năm 1956 - 1957, Đảng bộ Hà Tĩnh đang tập trung vấn đề sửa sai sau cải cách ruộng đất, tiến hành củng cố tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã căn bản ổn định, nên những lời động viên khích lệ, căn dặn của Người đã mang lại niềm tin mãnh liệt vào tương lai.

Trong các bài nói chuyện, Bác Hồ luôn quan tâm việc xây dựng đội ngũ cán bộ. “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Nói đến cán bộ đảng viên có nhiều nội dung trong đó có vai trò gương mẫu và ý thức tổ chức kỷ luật.


Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh trong chuyến thăm ngày 15/6/1957

Ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên luôn gắn liền với nguyên tắc của Đảng với sức mạnh của tổ chức. “Kỷ luật của Đảng là tự nguyện, tự giác, đã tự nguyện tự giác là kỷ luật sắt, rất nghiêm, tất cả các đảng viên già trẻ, trên dưới đều phải tuân theo” (1).Vậy nhưng, "hiện gìờ cán bộ đảng viên tỉnh ta có ý thức tổ chức tình thần trách nhiệm kém". Bác phê phán gay gắt tư tưởng ỷ lại, sợ khó, làm việc tùy tiện, chọn việc để làm "suy bì so sánh cá nhân". Trong điều kiện Hà Tĩnh lúc bấy giờ là một tỉnh nghèo, đang tích cực khắc phục hậu quả sau bão lụt và những sai lầm sau chỉnh đốn tổ chức, Bác chỉ ra những thiếu sót về mặt ý thức tổ chức kỷ luật về phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên là rất sát với tình hình và có giá trị thực tiễn rất cao.

Theo Bác, cách mạng cái cao quý nhất là "được phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng và cách mạng". Mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.Nếu chưa "toàn diện, toàn lực là chưa xứng đáng với tư cách của người đảng viên". Bác đã nhắc lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh là luôn luôn một lòng một dạ theo Đảng "nhiều người đã anh dũng hy sinh vì cách mạng, vì Đảng, vì nhân dân. Trong kháng chiến, nhiều chiến sỹ đã hy sinh rất oanh liệt, thì trong hoà bình cũng cần có những đảng viên, cán bộ, chiến sỹ dám hy sinh mình cho lợi ích của Đảng, của nhân dân.”(2). Người đã chỉ ra tiêu chuẩn của đảng viên. "Tiêu chuẩn của đảng viên các cô, các chú có nhớ không? Có 6 điều.Một trong 6 điều là trọn đời phấn đấu cho Đảng, cho chủ nghĩa cộng sản" (3).Đó là chuẩn mực, phẩm chất chính trị cốt lõi của người đảng viên thực hiện.

Người căn dặn vào những thời điểm khó khăn, vào những lúc tình hình nội bộ có vấn đề ngay cả khi đang có phong trào phát triển tốt, thường xuất hiện tư tưởng hoài nghi dao động tự cao, tự phụ sẽ dẫn đến gây mất đoàn kết bè phái trong Đảng. Lời dạy của Bác thật thấm thía!

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, người đảng viên có ý thức tổ chức kỷ luật Đảng trước hết là phải chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phục tùng sự phân công điều động của Đảng.

Đó là những người luôn năng động, tìm tòi sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm "thắng không kiêu, bại không nản" kiên trì vượt qua những khó khăn trở ngại, quyết tâm biến chủ trương đường lối đổi mới của Đảng thành hiện thực trong cuộc sống, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Đất nước ta đang thực hiện sự nghiệp đổi mới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn những khó khăn thách thức. Các thế lực thù địch đang hàng ngày, hàng giờ ngấm ngầm chống phá cách mạng, làm nản ý chí chiến đấu, vai trò của người  đảng viên. Chính vì vậy mỗi cán bộ đảng viên thường xuyên rèn luyện, “nâng cao ý chí chiến đấu, cảnh giác, mở rộng chế độ tự phê bình và phê bình nâng cao tinh thần kỷ luật, tinh thần trách nhiệm đẩy mạnh sản xuất thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí”(4). Lời Bác dạy đến nay vẫn sâu sắc, ý nghĩa.

65 năm đi qua, những lời căn dặn của Bác Hồ vẫn luôn soi sáng bước đi trên con đường phấn đấu rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn/ Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi/ Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn” (5).

Nhà báo Phan Trung Thành/HTTV

(1).Theo sách Bác Hồ với Hà Tĩnh. NXB CT QG ST. HN 2017, trg 49. (2).trg 48. (3), trg 49. (4) trg 54.(5). Thơ Bác ơi (Tố Hữu)

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,934
Tổng lượt truy cập:   41,732,925