Góc nhìn 08:07 02/09/2022 (0) (288)

Sức sống trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập

77 năm đi qua, ngày 2/9/1945 mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử với Tuyên ngôn Độc lập bất hủ mà các thế hệ người Việt Nam không bao giờ quên.


Bản Tuyên ngôn Độc lập, sự kết tinh của tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập và quyết tâm bảo vệ độc lập của dân tộc Việt Nam. Đây là một văn kiện lịch sử chứa đựng những nội dung cốt lõi, có cơ sở pháp lý vững chắc, khẳng định chủ quyền quốc gia của một dân tộc và giá trị về quyền con người của một nước độc lập. Nhân dịp này, mời quý thính giả nghe bài viết của nhà báo Phan Trung Thành với tựa đề “Sức sống trường tồn của Tuyên ngôn độc lập”

Là một tác phẩm đỉnh cao tiêu biểu phản ánh đầy đủ nhất, sâu sắc nhất quan điểm triết học,chính trị, nhân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị của văn minh nhân loại. Bản Tuyên ngôn đã thể hiện trí tuệ sắc sảo, tư duy lỗi lạc quá trình nghiên cứu khoa học, độc đáo và thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên ngôn độc lập đã kết tinh các giá trị truyền thống anh hùng, bất khuất, ý chí đấu tranh cho một nước Việt Nam độc lập, tự do.Đồng thời khẳng định vai trò, sức mạnh đoàn kết toàn dân ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam, mở ra thời đại mới độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tuyên ngôn độc lập của dân tộc Việt Nam còn là tuyên ngôn về quyền con người, quyền của các dân tộc thuộc địa trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc.Đây là một trong những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lý luận vào kho tàng tư tưởng nhân quyền của nhân loại.

 Sau 36 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện những di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, tự hào. Nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá; quy mô và tiềm lực của nền kinh tế không ngừng tăng lên; tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa và công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực; chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam dần được cải thiện.

Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu quả.Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 quốc gia trên thế giới; đang tích cực xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN lớn mạnh; tham gia có hiệu quả các liên kết kinh tế khu vực và quốc tế trên nhiều cấp độ.Đời sống vật chất tinh thần của Nhân dânkhông ngừng được nâng cao; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố; chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Đặc biệt hai năm qua phải đối mặt với đại dịch Covid -19, nhưng sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách của toàn dân tộc lại trỗi dậy, phát huy. Nhờ chủ động, sáng tạo, đất nước ta đã kịp thời kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, vững vàng vượt lên để trở lại cuộc sống bình thường mới.

77 năm đi qua, bản Tuyên ngôn độc lập vẫn nguyên giá trị, khẳng định ý chí, khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Những giá trị về quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc luôn vang vọng non sông, nhắc nhở các thế hệ hôm nay vững bước đi lên trên con đường dân tộc ta đã chọn.

 Vẫn biết con đường đi tới còn nhiều thử thách cam go, nhưng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.Bảo vệ Đảng, duy trì sức mạnh lãnh đạo của Đảng là điều kiện để đảm bảo ổn định chính trị là yếu tố quyết định mọi thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng, phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thực hiện những quyết sách quan trọng của Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 đã đề ra

Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiềm năng giá trị con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vì một Việt Nam phát triển hùng cường; Không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp thu những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4… đó chính là sự tiếp nối mạch nguồn những giá trị thiêng liêng của Tuyên ngôn độc lập trong thời kỳ mới./.

Theo Nhà báo Phan Trung Thành


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,343
Tổng lượt truy cập:   42,048,375