Góc nhìn 09:24 20/01/2023 (0) (243)

Mốc son trên mặt trận ngoại giao Thời đại Hồ Chí Minh

Cách đây 50 năm ngày 27/1/1973 đã ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được coi là mốc son thắng lợi trên mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh.

Bao xương máu mới làm nên độc lập, bao hy sinh mất mát của cả một thế hệ cầm súng đứng lên bảo vệ nền độc lập cho dân tộc mới đến được ngày vinh quang đó

Sự kiện quan trọng này đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mặt trận ngoại giao, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đó là tinh thần quyết chiến quyết thắng, ý chí đấu tranh quật cường, bền bỉ, nhằm bảo vệ chân lý, chính nghĩa, lý tưởng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Hiệp định Paris được ký kết đã chấm dứt mọi can thiệp quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ đối với vấn đề Việt Nam, quân và dân ta đã thực hiện ý nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”; để “30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công” của mùa xuân năm 1975 toàn “thắng ắt về ta”


Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris tại Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp 

Từ tháng 5/1968 đến cuối năm 1972 trên bàn đàm phán Paris là những cuộc đấu tranh căng thẳng. Đó là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, cả thời đại, của những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Trực tiếp là những chiến công vang dội của quân và dân ta trên chiến trường và cả những ý chí quyết tâm ngay trên bàn đàm phán.

Việc ký Hiệp định Paris là cuộc đấu trí kiên cường không khoan nhượng, thể hiện bản lĩnh quyết liệt, trí tuệ giữa nền ngoại giao non trẻ Việt Nam với nền ngoại giao lão luyện của một siêu cường hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ.

Hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam. Và đây là một cuộc đàm phán dài nhất để chấm dứt một cuộc chiến tranh dài nhất của thế kỷ XX

Sáng xuân nay, trong hội đoàn viên của mỗi gia đình, được thừa hưởng những thành quả lớn lao của niềm vui hạnh phúc, mỗi chúng ta mãi mãi ghi nhớ công ơn những người con ưu tú của đất nước quê hương đã làm nên chiến thắng vinh quang cho độc lập tự do, cho nước nhà thống nhất.

Ý nghĩa lịch sử, những bài học kinh nghiệm của việc ký kết Hiệp định Paris đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; đối với Nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý, các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới đã luôn nhắc nhở chúng ta phải thường xuyên nâng cao cảnh giác, đoàn kết thống nhất và đấu tranh không không khoan nhượng với mọi kẻ thù để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đất nước quê hương đang bước vào xuân mới, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và không ngừng chăn lo công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.


Tiếp tục khẳng định rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; Ngoại giao thời bình là tích cực chủ động bảo vệ đất nước và phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Mùa xuân luôn mang đến những khát vọng mới; những thành tựu đạt được hôm nay càng khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế; khích lệ, cổ vũ động viên mọi người quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua học tập, lao động, góp phần xây dựng, phát triển đất nước quê hương phồn vinh, hạnh phúc.

Nhà báo Phan Trung Thành


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,828
Tổng lượt truy cập:   42,362,899