Góc nhìn 14:10 03/02/2023 (0) (226)

Giữ vững niềm tin của Nhân dân với Đảng

Trong suốt chặng đường 93 xây dựng và trưởng thành, quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng việc giữ vững niềm tin của Nhân dân. Đảng bộ Hà Tĩnh đã luôn chú trọng củng cố, phát huy quan điểm này nhằm thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ.

93 năm từ khi có Đảng, thực tiễn các giai đoạn cách mạng cũng như trong thời kỳ đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thông qua các chủ trương, đường lối đúng đắn đã đem lại những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Qua đó, nâng cao uy tín của Đảng trong Nhân dân, thuyết phục và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. Niềm tin của Nhân dân luôn được bồi đắp, trở thành cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam, cũng như những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới.


Đến nay, đã 95 năm tuổi đời, 76 năm tuổi đảng, ông Nguyễn Văn Minh vẫn vẹn nguyên niềm tự hào sâu sắc, thiêng liêng khi nhớ về ngày đầu tiên được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chính niềm tin với Đảng, đã thôi thúc chàng thanh niên đầy hoài bão lý tưởng cách mạng ngày ấy, rèn luyện, phấn đấu để được kết nạp Đảng vào năm 19 tuổi. Nhờ có Đảng soi đường và những bài học về giữ vững niềm tin của Nhân dân với Đảng đã theo suốt ông trong chặng đường công tác, đặc biệt là khi giữ các cương vị quan trọng trong tổ chức Đảng ở địa phương, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Thấm nhuần quan điểm lấy dân làm gốc, Đảng bộ Hà Tĩnh đã luôn chú trọng củng cố phát huy sức mạnh niềm tin của Nhân dân, bằng việc ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị có giá trị thực tiễn về phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.


Những chủ trương, chính sách thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, đã đưa Hà Tĩnh gặt hái nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, nhiều nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, và nhân lên niềm tin của Nhân dân với Đảng.


Giữ vững niềm tin của Nhân dân với Đảng là mục tiêu phấn đấu của Đảng, cũng là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vững bước dưới sự lãnh đạo của Đảng vượt qua mọi thử thách, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với Đảng bộ Hà Tĩnh, niềm tin của Nhân dân đang tiếp tục được lan tỏa, phát huy, trở thành sức mạnh nội lực to lớn, để Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ./.

Nguyễn Hằng - Thành Trọng/HTTV

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,819
Tổng lượt truy cập:   42,370,200