Góc nhìn 14:24 11/05/2020 (0) (631)

Tìm người tài đức

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang được gấp rút tiến hành. Vấn đề người dân quan tâm hàng đầu lúc này chính là lựa chọn cho được những người đủ đức, đủ tài để ghé vai gánh vác việc nước, việc dân.


Quang cảnh Hội nghị tham gia ý kiến cho dự thảo đề cương Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, tháng 2/2018.

Đặt lợi ích của Đảng, đất nước, nhân dân lên trên hết 

Giữa tuần qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tại 70 điểm cầu đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 4 và 4 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5. 

Tại Hội nghị này, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 23/4 về “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”. Theo đó, từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị nhân sự phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình; phải dày công nghiên cứu, chuẩn bị, toàn tâm, toàn ý lo cho công tác cán bộ, công tác nhân sự, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng, vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi việc”. Rõ ràng, công tác cán bộ đóng vai trò then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, quyết định sự thành bại của cách mạng. 

Hiện nay, cùng với việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ta đang chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Chính vì vậy, chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng là chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu, nếu chọn đúng người thì đất nước phát triển, nhân dân được nhờ. Ngược lại, nếu lựa chọn sai cán bộ hậu quả sẽ khó lường.  

Đủ đức, đủ tài 

Vậy làm thế nào để chọn người đủ đức, đủ tài đảm trách những công việc lớn lao của đất nước. Có rất nhiều tiêu chuẩn được đưa ra để lọc người tài nhưng tựu trung lại là hai yếu tố “đức” và “tài”. 

Tại sao khi lựa chọn cán bộ lại quan trọng chữ đức và phải lựa chọn người đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết là bởi lịch sử đã chứng minh điều đó. Và gần đây nhất, khó khăn, thử thách khi phải đối diện với đại dịch toàn cầu, mới càng thấm thía: Nếu không đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, thì liệu, chúng ta có được sự đồng lòng, nhất trí và tin tưởng của toàn dân hay không? Liệu có những cán bộ cố tình co mình lại để “giữ phiếu” vì sợ nếu đưa ra những quyết định trong một hoàn cảnh cụ thể nếu đúng thì không sao nhưng nếu sai họ sẽ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của họ. Trong những hoàn cảnh đặc biệt nước sôi lửa bỏng như đại dịch vừa qua mà chúng ta vẫn phát hiện ra những cán bộ cố tình ăn bớt tiền của dân trong lúc cả nước căng mình chống dịch mới thấy tìm được đội ngũ cán bộ có tâm, hết lòng phụng sự nhân dân là quan trọng vô cùng. 

Đức rất quan trọng nhưng tài cũng không thể thiếu đối với nhân sự của Đảng nhất là trong thời đại 4.0 ngày nay bởi vì nói gì đi chăng nữa hiệu quả công việc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt để đánh giá đức, tài của một cán bộ. Tại sao phải coi trọng hiệu quả công việc là bởi chúng ta không thể đưa vào cơ quan lãnh đạo các cấp, nhất là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước những cán bộ “hữu danh vô thực”. 

Thực tế cho thấy, bấy lâu nay chúng ta vẫn kêu ca có tới trên 30% cán bộ không được việc trong nền công vụ đã không chỉ gây gánh nặng cho ngân sách, mà điều này cho chúng ta một bài học lớn, không thể chọn đại khái, không thể dễ dàng cho những người không xứng đáng vào cơ quan nhà nước, đặc biệt là nhân sự của Đảng. 

Và muốn lọc người tài theo cách nào thì quan trọng nhất là không thể để lọt những cán bộ có biểu hiện cơ hội, tiêu cực, vụ lợi, bị lợi ích nhóm thao túng, lũng đoạn để vụ lợi cho gia đình, bản thân. Qua các vụ án kinh tế từ sau Đại hội 6 đến nay đã có nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp vi phạm pháp luật phải cách chức, khai trừ ra khỏi Đảng và phải truy tố về các tội tham nhũng. Đó là điều rất đáng phải lưu ý khi chúng ta minh định tiêu chuẩn đức, tài của cán bộ cho đại hội sắp tới. Nói cho cùng, phải quán triệt rằng “đường lối nào thì phải có cán bộ đó”. Có như vậy thì đất nước mới phát triển được. 

Thận trọng, tìm cho Đảng cán bộ vừa hồng vừa chuyên là điều không thể lơ là, lời khẳng định này được dư luận xã hội đặc biệt chú ý khi được đặt trong bối cảnh thời gian qua, nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao trong Đảng và các bộ ngành, địa phương suy thoái đạo đức, xa rời mục đích, lý tưởng, tham nhũng, lạm quyền, gây tai họa cho đất nước, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, lòng tin của nhân dân, nhiều cán bộ vi phạm nghiêm trọng đến mức phải nhận kỷ luật Đảng và bị pháp luật trừng trị.   

Cụ thể, tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội..., trong đó có cả cán bộ cấp cao vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Do vậy, việc chuẩn bị nhân sự cho Đảng cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề này bởi vì nhân sự là khâu “chốt của then chốt”. Nói như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì phải thận trọng “đừng nhìn cái mã bên ngoài che đậy cái sơ sài bên trong”, “đừng thấy đỏ mà tưởng đã chín”, người làm nhân sự cho Đảng “phải có con mắt tinh đời”; “nếu chọn đúng người thì đất nước phát triển, nhân dân được nhờ”. 

Yêu cầu trong quá trình tham mưu thực hiện công tác cán bộ, phải tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan, đặc biệt là phải rất tỉnh táo, tinh tường, chống các biểu hiện tiêu cực chính ngay trong nội bộ ngành, ông Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan tham mưu không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, không để những người chạy chức, chạy quyền lợi dụng và biến cán bộ, tổ chức thành công cụ cho các phần tử chạy chức, chạy quyền. 

Để chặn người không xứng đáng vào các cơ quan của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Hướng dẫn 03 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Hướng dẫn nêu rõ, người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng. 

Như vậy sẽ xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi giới thiệu nhân sự cấp cao cho Đảng lần này. Tránh tình trạng vì lợi ích phe nhóm, đưa người của mình vào Trung ương để trục lợi, khi cán bộ đó hư hỏng thì lại chẳng ai phải chịu trách nhiệm gì. Có như vậy mới chặn được những phần tử cơ hội, cá nhân, vụ lợi cố chen chân vào hàng ngũ của Đảng. 


Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Không để lọt vào bộ máy những người không xứng đáng 

Cần quán triệt sâu sắc hơn từ nay cho đến lúc Đại hội để lựa chọn cán bộ vào cơ quan lãnh đạo các cấp, tức là Đại hội Đảng bộ các cấp để lựa chọn cho đúng, rồi từ đó tiến tới lựa chọn vào Trung ương tại Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước luôn luôn nhắc không được để lọt vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng những người không xứng đáng. Lựa chọn cán bộ thì tâm phải đặt trước tài. Tôi nhắc lại, Đảng ta đấu tranh loại trừ tiêu cực, chống tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Càng hạn chế tiêu cực, suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức được bao nhiêu thì con đường đi càng sáng tỏ bấy nhiêu để xây dựng một cơ quan chiến lược đảm nhận được nhiệm vụ nặng nề thời gian tới.

Theo Nguyên Khánh/daidoanket.vn

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,680
Tổng lượt truy cập:   42,388,644