Góc nhìn 16:45 13/05/2020 (0) (1644)

Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam và công cuộc giải phóng dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Từ giã thế giới này đi gặp “cụ Các Mác, cụ Lê nin và các vị cách mạng đàn anh khác”, Người đã để lại cho chúng ta một sự nghiệp di sản đồ sộ. Tư tưởng vĩ đại, đạo đức tuyệt vời của Người soi đường cho cách mạng Việt Nam, là nguồn cảm hứng vô tận cho các công trình nghiên cứu, sáng tác hôm nay và mai sau. 

Trước hết, Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc. Đây là một nội dung rất lớn, đã và đang có rất nhiều công trình nghiên cứu lý giải. Nói đến anh hùng giải phóng dân tộc, trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam là đất nước xuất hiện nhiều anh hùng dân tộc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra danh sách 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất trong lịch sử Việt Nam theo thứ tự thời gian gồm: Quốc tổ Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Lý Nam Đế , Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung và Hồ Chí Minh.


Ảnh Tư liệu

Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, trở thành vĩ nhân của thời đại, và làm nên thời đại Hồ Chí Minh. Người đã nhìn thấy được qui luật tất yếu để đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Người đã tìm ra con đường cứu nước là con đường cách mạng vô sản. Chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế chân chính.Giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội, giải phóng con người.

Người đã thành lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, là nhà chiến lược thiên tài, đồng thời là nhà tổ chức vĩ đại. Người đã tổ chức lãnh đạo để giải phóng đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác với nhiều kỳ tích chiến công lẫy lừng.

Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa kiệt xuất. Đây cũng là nội dung rất lớn đã và đang tiếp tục nghiên cứu về Người. Sự nghiệp văn hóa quan trọng nhất của Người là đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại cho nhân dân những quyền sống của con người một cuộc sống có văn hóa.

Còn nhớ ngay từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Người đã hết sức coi trọng vấn đề kiến quốc, xây dựng đời sống mới, văn hóa mới. Cũng từ những ngày đó, Người đã chủ trương trong những công việc phải thực hiện cấp tốc là phát triển văn hóa, nâng cao dân trí.Phải chống giặc dốt đi đôi với chống giặc đói và giặc ngoại xâm.

Nền văn hóa mà Người chủ trương xây dựng là kết thừa, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc.Văn hóa dân tộc phải được phát triển và nâng cao với tinh hoa văn hóa nhân loại, thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính.Phải làm cho “văn hóa đi sâu vào tâm lý quốc dân”, đi vào cuộc sống mới. Văn hóa phải trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân, sẵn sàng xả thân vì độc lập tự do; sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Văn hóa phải chống tham nhũng, lười biếng, xa hoa, lãng phí.“Văn hóa phải làm cho mọi người dân Việt Nam từ già đến trẻ, cả đàn ông và đàn bà ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình và biết hưởng hạnh phúc mà mình nên được hưởng”.


Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với con em các gia đình có công với Cách mạng tại Pác Bó (02-1961) Ảnh Tư liệu

Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng thấy những điều kỳ lạ ở con người Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có phải qua năm châu bốn biển, trải qua thăng trầm lịch sử thuở “nô lệ dân ta mất nước” qua xiềng xích đấu tranh đã tạo nên một con người hài hòa nhiều phong thái. 

Đó là con người vừa thấm đẫm bản sắc văn hóa dân tộc, vừa kế thừa tinh hoa thế giới. Một con người vừa rất mực nhân từ lại vừa triệt để cách mạng; vừa rất uyên bác mà cực kỳ khiêm tốn; vừa rất nguyên tắc về chiến lược mà lại rất linh hoạt về sách lược.

Một con người có tầm nhìn xa trông rộng, nhìn thấy tương lai nhưng lại vừa thiết thực cụ thể; vừa vĩ đại mà vô cùng bình dị, gần gũi chan hòa với đồng bào, đồng chí.Một con người vừa là chiến sỹ vừa là nghệ sỹ, nhà thơ tài hoa với những di sản văn học vô giá, đó cũng là tư tưởng, tâm hồn cốt cách cao đẹp của một bậc vĩ nhân.

Để hôm nay kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người và mãi mãi mai sau luôn sáng ngời tấm gương Hồ Chí Minh, đẹp nhất tên Người./.

                                                                      Nhà báo Phan Trung Thành/HTTV

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,497
Tổng lượt truy cập:   42,353,922