Góc nhìn 16:47 14/05/2020 (0) (2252)

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc

Có thể nói chưa bao giờ vấn đề cán bộ và công tác cán bộ được Đảng và nhà nước ta quan tâm, chăm lo như hiện nay.


Ảnh minh họa

Đó là các nghị quyết về công tác cán bộ, qui định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; qui định kiểm soát về quyền lực trong công tác cán bộ chống chạy chức, chạy quyền. Nhất là vào thời điểm các Đảng bộ đang tiến hành đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, công tác cán bộ lại đặt ra trước mắt và trong lâu dài. 

 Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu việc đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có đức, có tài. “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Tầm quan trọng và việc hệ trọng trong công tác cán bộ là vậy!

 Theo Người, cán bộ trước hết phải mang trong mình những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam trong thời đại mới. Đó là trung với nước, hiếu với dân.Thực ra trung, hiếu là những khái niệm đã có trong đạo đức truyền thống Việt Nam và phương Đông đã được Người sử dụng và đưa vào đó nội dung mới. Với cán bộ, đảng viên là “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”, là tuyệt đối trung thành với Đảng với nhân dân, là “trung với nước, hiếu với dân” hơn nữa là “tận trung, tận hiếu” thì mới xứng đáng vừa là người lãnh đạo,vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đó là con người với phẩm chất đạo đức cao đẹp biết yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, “nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm”; là con người có tinh thần quốc tế trong sáng. Người từng nói: “Cán bộ đảng, cán bộ chính quyền, không phải làm quan cách mạng ăn trên ngồi trốc. Cán bộ Đảng cũng như cán bộ chính quyền ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đầy tớ của nhân dân, phải hết lòng phục vụ nhân dân, phải cần kiệm liêm chính”.


Cán bộ là cái gốc của mọi công việc

 “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Vai trò của cán bộ vô cùng to lớn và ngày càng nặng nề. Bởi vì làm cách mạng đem lại độc lập tự do, hạnh phúc cho nhân dân là cả những công việc khổng lồ, của cả toàn dân tộc, trong đó cán bộ, đảng viên là hạt nhân lãnh đạo, người xông pha đi đầu. Để hoàn thành được trọng trách của mình, người cán bộ phải tự rèn luyện, tu dưỡng mọi mặt, thống nhất giữa đức và tài. Có cán bộ tốt, mọi việc mới thành công. Có cán bộ tốt, việc bố trí cán bộ cũng phải hợp lý thì mọi việc mới mang lại hiệu quả.

  Đảng ta có hàng triệu người, có hàng vạn cán bộ, nhưng làm thế nào để hiểu biết năng lực, sở trường của từng cán bộ một cách khách quan đó là vấn đề trọng yếu. Người căn dặn “Đã không tự biết mình thì khó mà biết người. Vì vậy muốn biết đúng sự phải trái của người ta, thì trước phải biết đúng sự phải trái của mình.Nếu không biết sự phải trái của mình, thì chắc không thể nhận rõ người cán bộ tốt hay xấu”.

 Thực tế ở đời ai cũng có tốt và xấu, biết tốt phát huy, biết xấu để sửa. Mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng. Có thể chỉ ra những khuyết điểm như: Bệnh tự cao tự đại, ưa người ta nịnh mình; Do lòng yêu ghét của mình mà đối với người thiếu khách quan…Những căn bệnh này luôn mang tính thời sự nóng hổi khi chúng ta đang xem xét, giới thiệu cán bộ vào các chức danh lãnh đạo các cấp.

 Theo Người lựa chọn cán bộ là phát hiện những người trung thành, hăng hái, thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng và hiểu quần chúng, phụ trách giải quyết được các vấn đề trong khó khăn, chịu trách nhiệm và có sáng kiến trong công việc được giao.

 Biết cán bộ, nhưng phải khéo dùng cán bộ, để cán bộ yên tâm phấn đấu, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo cống hiến được nhiều nhất cho sự nghiệp cách mạng, đòi hỏi người lãnh đạo phải có tâm trong sáng và phương pháp đúng. Đây là những nội dung lớn có dịp chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi.

 Tháng 5 mùa hoa sen nở, ngước nhìn lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, ta lại nhớ lời căn dặn của Người vào ngày 6/7/1966 khi nói chuyện với Đoàn cán bộ Hà Tĩnh đi thăm tỉnh Thái Bình về tại Phủ Chủ tịch “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên…” Đó là lời dặn dò, mong ước, kỳ vọng gửi gắm vào Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Trong đó có trách nhiệm lớn lao của đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu không ngừng. Mọi việc thành công hay thất bại, phong trào thăng hay trầm đều bắt nguồn từ đội ngũ cán bộ. “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Nhà báo Phan Trung Thành

* Chữ in nghiêng là trích câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,334
Tổng lượt truy cập:   42,372,444