Công nghệ 08:01 15/07/2021 (0) (819)

Đến năm 2030, Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành lộ trình chuyển đổi số

Đây là mục tiêu đặt ra tại Đề án Phát triển Chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.


Dự thảo Đề án đã đánh giá hiện trạng, phân tích khó khăn thách thức trong xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số, qua đó nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Đề án, nhằm mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, tạo nền tảng cho phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số; gắn với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, liệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Đề án cũng đặt ra một số mục tiêu cụ thể, nhất là về hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm điều kiện sẵn sàng cho phát triển chính quyền số; tác nghiệp, quản lý điều hành trên môi trường mạng, cung ứng dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến năm 2025 đưa Hà Tĩnh vào nhóm các địa phương dẫn đầu về Chính quyền số. Đến năm 2030 cơ bản hoàn thành lộ trình chuyển đổi số, hình thành chính quyền số với hệ thống dịch vụ số đồng bộ; nhân rộng thêm mô hình đô thị thông minh; tăng tỷ trọng kinh tế số.


Để xem xét ban hành Nghị quyết về nội dung này, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định: Đề án mang tính cấp thiết, và cần thiết phải ban hành Nghị quyết để lãnh đạo chỉ đạo. Do đó, cần tiếp thu, tham khảo thêm để sớm hoàn thiện dự thảo. Trong đó xem xét tên gọi phù hợp; làm rõ thực trạng, lựa chọn giải pháp và lĩnh vực ưu tiên, đồng thời phải thống nhất quan điểm chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết, vừa cân đối hài hòa giữa giữ gìn bản sắc và thích ứng với sự phát triển, đạt các mục tiêu đặt ra của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, với mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ mang tính chất nền tảng để thực hiện chuyển đổi số, nhất là phủ sóng mạng internet, kết nối trực tuyến đến cơ sở, cán bộ, công chức để tác nghiệp thành thạo trên môi trường mạng. Đặc biệt phải cụ thể nội dung chuyển đổi số trong xây dựng NTM, đô thị thông minh; tận dụng ưu thế nhân lực dồi dào về công nghệ thông tin là con em Hà Tĩnh trên khắp cả nước và ở nước ngoài; củng cố hệ thống đào tạo của tỉnh về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, tận dụng tối đa hạ tầng của doanh nghiệp chuyên ngành để thực hiện các mục tiêu đặt ra trong chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh./.

Nguyễn Hằng/HTTV

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,434
Tổng lượt truy cập:   40,875,122