Khoa học đời sống 08:50 16/09/2021 (0) (288)

Phát huy vai trò của trí thức trong xây dựng đất nước

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’.Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị.


Trong quá trình đổi mới đất nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tập hợp được hơn 2,2 triệu trí thức với những đóng góp quan trọng vào tham mưu hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, phản biện xã hội, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tạo nên nhiều dấu ấn và thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đội ngũ trí thức cả nước, đội ngũ trí của Hà Tĩnh cũng tăng nhanh về số lượng và chất lượng và luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, cống hiến tài năng, trí tuệ đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.


Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy  chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh 

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã nghe nhiều tham luận làm rõ hoạt động nổi bật của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, khẳng định vai trò của Liên hiệp hội trong việc tập hợp, xây dựng và kết nối đội ngũ trí thức KH&CN ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Các ý kiến cũng đưa một số giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt, khai thác tối đa trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, xây dựng đội ngũ trí thức thực sự là nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của đất nước trong chiến lược phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định Đảng và nhà nước rất quan tâm đến đội ngũ trí thức và việc phát triển, ứng dụng KH&CN. Thủ tướng ghi nhận những khát vọng, mong muốn đóng góp xây dựng, phát triển đất nước của lực lượng trí thức trong cả nước. Đồng thời nhấn mạnh, đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước. Thủ tướng cũng yêu cầu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cụ thể hóa chương trình hành động, tổ chức thực hiện hiệu quả, có những nghiên cứu khoa học thích ứng với tình hình để ngăn chặn, phòng ngừa dịch bệnh, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào đời sống, kinh tế, xã hội, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng./.

Theo Thanh Huyền – Anh Tuấn/HTTVCùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,931
Tổng lượt truy cập:   40,866,400