Khoa học 17:05 08/08/2022 (0) (115)

Đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số trong năm 2022 và những năm tiếp theo

Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số đã tổ chức phiên họp lần thứ 3 để đánh giá công tác chuyển đổi số trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022. Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong cả nước.


Đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và đồng chí Lê Ngọc Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.


Thực hiện công tác chuyển đổi số, thời gian qua, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã triển khai quyết liệt nội dung về Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đến nay, 100% bộ, ngành, địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để thực hiện. 35/35 nền tảng số quốc gia đã hoàn thành, công bố và đưa vào sử dụng; Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước kết nối 4 cấp hành chính tiếp tục được phát triển, tạo hạ tầng truyền dẫn ổn định, an toàn kết nối các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ số. Đến nay, đã kết nối đến 100% huyện; hơn 97% xã trên toàn quốc. Ngoài ra, các Tổ công nghệ số cộng đồng đã đến tận thôn, xóm để tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng dụng chuyển đổi số; phổ biến các nguyên tắc, giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.


Tại phiên họp, các đại biểu đã phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp để làm tốt hơn nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh : Chuyển đổi số là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.. Đồng chí yêu cầu các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, các Bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thiết thực, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nội dung chuyển đổi số. Phải liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là động lực chuyển đổi số, để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tiếp tục huy động hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số; Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong sự phát triển chung của đất nước. Đẩy mạnh kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đồng bộ, nhất quán, chính xác. Thường xuyên rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng.... Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số trong năm 2022 và những năm tiếp theo./

Theo Hà Vân – Anh Tuấn/HTTV


Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,292
Tổng lượt truy cập:   41,842,347