Khoa học đời sống 14:01 08/02/2023 (0) (124)

Nghị quyết mới về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 36 ngày 30/1/2023, về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.


Nghị quyết số 36 xác định mục tiêu đến năm 2030, nền công nghệ sinh học nước ta đạt trình độ tiên tiến thế giới ở một số lĩnh vực quan trọng, là một trong 10 quốc gia hàng đầu châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học; công nghệ sinh học được ứng dụng rộng rãi trong các ngành, lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững. Đến năm 2045 Việt Nam là quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Châu Á. Công nghiệp sinh học đóng góp 10 đến 15% vào GDP.

Nghị quyết nêu rõ các nhóm giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Theo đó, thống nhất nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới; xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học..

                                          Theo Nguyễn Tâm/HTTV


Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,698
Tổng lượt truy cập:   42,380,844