Công nghệ 08:08 06/06/2023 (0) (238)

Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh vừa ban hành chương trình để thực hiện Quyết định số 923 ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Giai đoạn 2021-2025 Hà Tĩnh phấn đấu có tối thiểu 70% mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn được triển khai trong chương trình có sự liên kết theo chuỗi giá trị; 100% sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) được hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng.


Người nông dân tham gia sàn thương mại điện tử 

Để đạt mục tiêu đề ra, chương trình đề ra tỉnh sẽ triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn bền vững.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thực xã hội và quảng bá thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, nhằm kịp thời cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn và giải pháp thúc đẩy thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 thông qua các hoạt động khoa học và công nghệ. Góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường nông thôn; nâng cao chất lượng đời sống của người dân; thúc đẩy liên kết và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.

Ngọc Khánh/HTTV


Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   6,147
Tổng lượt truy cập:   41,897,940