Chuyên đề

  Quốc phòng toàn dân

Rèn luyện bộ đội qua diễn tập vòng tổng hợp Quốc phòng toàn dân
Đảm bảo chất lượng từ công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự Quốc phòng toàn dân
Chung tay phòng chống dịch vùng biên Quốc phòng toàn dân
Chủ động công tác tuyển quân từ cơ sở Quốc phòng toàn dân
Xây dựng doanh trại chính quy, xanh sạch đẹp Quốc phòng toàn dân
Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nghi Xuân Quốc phòng toàn dân
Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kỳ Anh Quốc phòng toàn dân
Đảm bảo kỹ thuật cho huấn luyện diễn tập Quốc phòng toàn dân
Phụ nữ quân đội chung tay phòng chống dịch Quốc phòng toàn dân
Lan tỏa phong trào “ đơn vị nuôi quân giỏi” Quốc phòng toàn dân
Chủ động triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng Quốc phòng toàn dân
Xung kích trên tuyến đầu chống dịch Quốc phòng toàn dân
Chung sức ngăn chặn dịch Covid - 19 Quốc phòng toàn dân
Giỏi việc quân - đảm việc nhà Quốc phòng toàn dân
Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sỹ mới Quốc phòng toàn dân

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,580
Tổng lượt truy cập:   42,354,005