Chuyên đề

  Quốc phòng toàn dân

Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng Quốc phòng toàn dân
Đảm bảo an toàn vũ khí, trang thiết bị Quốc phòng toàn dân
Ban CHQS huyện Hương Khê xây dựng đơn vị chính qui Quốc phòng toàn dân
Nâng cao chất lượng huấn luyện dự bị động viên Quốc phòng toàn dân
Đảo bảo hậu cần cho khu cách ly Quốc phòng toàn dân
Tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống Quốc phòng toàn dân
Lực lượng vũ trang nỗ lực cứu rừng Quốc phòng toàn dân
Điểm sáng xây dựng doanh trại chính qui, xanh sạch đẹp Quốc phòng toàn dân
Điểm tựa cho ngư dân bám biển Quốc phòng toàn dân
Đảng bộ quân sự Hương Khê đổi mới phương thức lãnh đạo Quốc phòng toàn dân
Đảng bộ quân sự huyện Nghi Xuân nâng cao vai trò lãnh đạo Quốc phòng toàn dân
Đảm bảo an toàn trên thao trường huấn luyện Quốc phòng toàn dân
Ấm áp tình quân dân trong những ngày chống dịch Covid -19 Quốc phòng toàn dân
Đảm bảo điều kiện cho khu cách ly Quốc phòng toàn dân
Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sỹ mới Quốc phòng toàn dân

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,757
Tổng lượt truy cập:   42,396,347