Chuyên mục

  Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình

Sai một li, đi một dặm Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình

Sai một li, đi một dặm

15:54 23/06/2022

Nâng cấp đường Phú Hào, liệu có “ đầu voi đuôi chuột”? Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Công dân lấn đất hay chính q uyền qui hoạch chồng? Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Không bị kỷ luật, liệu có hoàn thành nhiệm vụ? Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
“ Éch trửa đàng, quàng ngang cổ” Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
“Quýt” làm, sao “cam” phải chịu? Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Tắc trách Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình

Tắc trách

14:47 17/03/2022

Được giao đất, không được quyền sử dụng Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Vì sao ông Thích chưa được cấp giấy CNQSD đất? Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Góc khuất trong vụ chuyển nhượng đất của ông Triền Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Đi một đàng, đòi một nẻo Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Vì sao ông Thái không được bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng? Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Bất cập đền bù đất ruộng tại Đức Lạng Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình
Tố ngược Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình

Tố ngược

16:20 25/11/2021

Quyết định giao đất SX-KD lâm nghiệp, liệu có cơ sở pháp lý? Theo Dấu Thư Bạn Xem Truyền Hình

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,085
Tổng lượt truy cập:   41,592,639