Chính trị 10:01 23/10/2021 (0) (140)

Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 4, theo hình thức trực tuyến.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng ngày 23/10, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 4, theo hình thức trực tuyến tại Tòa nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND Tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh và đồng chí Trần Đình Gia - Phó trưởng Đoàn chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Điện ảnh sửa đổi. Luật Điện ảnh được Quốc hội khóa XI, thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2007 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh được Quốc hội khóa XII, thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2009.

Đây là luật đầu tiên trong lĩnh vực nghệ thuật được ban hành, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp điện ảnh dân tộc, tạo cơ sở pháp lý để phát triển điện ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu hội nhập của điện ảnh nước nhà. Tuy nhiên, sau 14 năm thực hiện, bên cạnh những đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển điện ảnh Việt Nam, Luật Điện ảnh đã bộc lộ những thiếu sót, bất cập cần sớm được sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực này, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, hội nhập quốc tế trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư.

Tiếp đó, Quốc Hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, và tiến hành thảo luận ở tổ về Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Điện ảnh sửa đổi./.

Theo Nguyễn Hằng- Thành Trọng/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,110
Tổng lượt truy cập:   41,007,788