Chính trị 08:51 24/12/2021 (0) (310)

Củng cố vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Năm 2021, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp điều hành ngày càng chủ động, đồng bộ, thống nhất; huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị.

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, phương thức trong việc triển khai ba lĩnh vực công tác, hướng tới các đối tượng khác nhau theo hướng linh hoạt, thuyết phục, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát những diễn biến mới, những nội dung quan trọng, nổi bật.


Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh. 

Tuy nhiên, các mặt công tác này còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được triển khai thường xuyên. Các sản phẩm thông tin bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc chưa đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng và chất lượng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Tuyên giáo các cấp cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. Nhất là tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới.


Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, thúc đẩy hơn nữa công tác phối hợp chỉ đạo, định hướng thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương trong công tác thông tin tuyên truyền. Chủ động lồng ghép nội dung thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, biên giới vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả khi có vụ, việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh, góp phần xây dựng, củng cố vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế./.

Nguyễn Hằng- Anh Tuấn/HTTV

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,977
Tổng lượt truy cập:   42,388,941