Chính trị 15:33 07/11/2022 (0) (170)

Phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo

Hà Tĩnh là một trong ba địa phương của cả nước được Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn tổ chức Hội thảo “Phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo” phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu về vấn đề dân tộc, tôn giáo.

15 tham luận của các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã làm rõ những kết quả nổi bật của Hà Tĩnh trong công tác dân tộc, tôn giáo; nhiều cách làm hay, phương pháp tốt, hình thức đa dạng, phong phú trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo tích cực tham gia các hoạt động văn hoá cộng đồng, qua đó nâng cao nhận thức về truyền thống văn hoá tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo, vừa bồi đắp những giá trị sống tốt đẹp, lan tỏa đến cộng đồng xã hội, phát huy giá trị văn hóa tích cực và nguồn lực của các dân tộc, tôn giáo phục vụ sự nghiệp phát triển của địa phương.


Nhiều tham luận với góc nhìn sâu sắc, đã phân tích rõ về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cổ vũ, tôn vinh, lan tỏa các nét đẹp văn hóa của các dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng với vai trò chủ lực của các cơ quan báo chí đã phản ánh thường xuyên, đa dạng về đời sống văn hóa, các hoạt động liên quan đến dân tộc, tôn giáo, và phát huy các giá trị tích cực trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.


Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh Nguyễn Viết Trường trình bày tham luận tại hội thảo

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các tham luận cũng đã chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, nêu lên các kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị nói chung, công tác tuyên truyền nói riêng để phát huy giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới.


Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã phân tích, nêu bật những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Tĩnh, những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo; những điểm sáng của tỉnh từ phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế xã hội. Điều đó cho thấy giá trị thực tiễn quan trọng của cuộc hội thảo này, nhất là trong bối cảnh Trung ương vừa tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc, tiếp đến Hà Tĩnh cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức hội nghị này, và tinh thần đó đã lan tỏa trong đời sống xã hội.


Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng 

Chính vì vậy, các tham luận tại hội thảo, với những thực tiễn phong phú tại địa phương, đơn vị, vừa luận giải một cách khách quan và thẳng thắn những vấn đề đặt ra liên quan đến dân tộc và tôn giáo, qua đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp, chính sách phù hợp, gợi mở những hướng tiếp cận, nghiên cứu, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo./.

Nguyễn Hằng - Lê Vinh/HTTV

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,873
Tổng lượt truy cập:   42,212,118