Chính trị 08:22 04/02/2023 (0) (160)

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khi chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ với các địa phương, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang, lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.  

Năm 2022, các thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã tích cực tham mưu, triển khai những nội dung thuộc thẩm quyền, ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo những chuyển biến nhất định trong xây dựng thể chế, chính sách pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số.


Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, qua đó đã rà soát, ban hành gần 2.400 quyết định công bố Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý; cắt giảm hơn 1.000 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tại các bộ, ngành địa phương đạt mức cao trên 98%.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh, đã giảm nhiều tổng cục, vụ và tổ chức tương đương. Nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số được tăng cường. 


Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính yêu cầu năm 2023 phải tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban Chỉ đạo; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021- 2030.

Thủ tướng lưu ý, phải gắn công tác cải cách hành chính với việc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; cải thiện môi trường đầu tư; đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng tiêu chí theo quy định. Tập trung ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ; nâng cao hiệu quả triển khai các dịch vụ công và thanh toán điện tử thiết yếu liên quan đến người dân; tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định Thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của cải cách hành chính./.

Nguyễn Hằng - Trần Khánh/HTTV

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,368
Tổng lượt truy cập:   42,378,167