Chính trị 14:17 16/09/2021 (0) (459)

Đầu tư cho xây dựng, hoàn thiện thể chế là đầu tư cho sự phát triển

Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế diễn ra vào sáng nay 16/9.


Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, nghành địa phương.


Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định việc xây dựng, hoàn thiện thể chế là một trong 3 khâu đột phá chiến lược cho sự phát triển của đất nước. Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này, thời gian qua hệ thống pháp luật nước ta tiếp tục được hoàn thiện; tập trung thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, nhiều văn bản được sửa đổi bổ sung toàn diện để phù hợp với tình hình mới, bảo đảm sự vận hành thông suốt của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương.


Nhận rõ vai trò, tầm quan trọng của thể chế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của tỉnh, những năm qua, Hà Tĩnh cũng đã nỗ lực, tập trung các nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế ở địa phương. Từ năm 2011 đến nay, cấp tỉnh đã ban hành 698 văn bản quy phạm pháp luật, cấp huyện, cấp xã ban hành 3.892 văn bản quy phạm pháp luật. Hệ thống chính sách đặc thù của tỉnh đã được xây dựng và hoàn thiện trên các lĩnh vực như: nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; khoa học và công nghệ; công nghiệp; du lịch.v.v.v… tạo động lực phát triển, thu hút đầu tư trên địa bàn. Mặc dù vậy, hệ thống pháp luật vẫn còn một số vấn đề cần được quan tâm, xử lý, khắc phục.


Qua phân tích những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, các đại biểu đã chỉ ra những bất cập trong hệ thống pháp luật như vẫn còn cồng kềnh; một số quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn; tính khả thi, dự báo chưa cao; Đồng thời kiến nghị, đề xuất thay đổi, sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ những điểm nghẽn trong tổ chức thi hành; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo sự phát triển thông suốt của nền kinh tế.


Kết luận Hội nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những ý kiến đóng góp thẳng thắn của các địa phương. Yêu cầu các bộ, ngành từ trung ương và địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong việc đầu tư cho xây dựng và hoàn thiện thể chế, rà soát những vướng mắc từ thực tiễn, bố trí cán bộ có năng lực, đầu tư thời gian, công sức tổ chức một cách khoa học có lộ trình thực hiện. Thủ tướng yêu cầu bám sát vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, 12 định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ chiến lược để cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối của Đảng, xây dựng thể chế thực sự là đòn bẩy, động lực của sự phát triển./.

                                                              Theo Thanh Huyền – Lê Vinh/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,728
Tổng lượt truy cập:   41,854,972