Chính trị 08:04 17/09/2021 (0) (255)

Can Lộc:Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Can Lộc về tình hình, kết quả tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025..Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 kịp thời, nghiêm túc đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đồng thời, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác của nhiệm kỳ và từng năm.
Các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đã được thực hiện đảm bảo tiến độ, nhất là trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện nghiêm túc. Thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Báu Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị BTV huyện ủy Can Lộc tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để đạt các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung và chỉ đạo cấp ủy các cấp rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với điều kiện mới.
Theo CTV Quốc Huy/HTTV
 

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   3,320
Tổng lượt truy cập:   40,885,260